Cevaplar


Glisin (Gly, G) proteinleri oluşturan 20 amino asitten biridir. Organik bir bileşiktir. Molekül formülü NH2CH2COOH, molekül ağırlığı 75.07 g/mol’dür. Sistematik adı aminoetanoik asittir. Kodları GGU, GGC, GGA ve GGG şeklindedir.

Özelleşmiş yapısal özellikleri olduğundan, bu amino asit evrimsel olarak korunur. Örneğin, sitokrom c, mayoglobin ve hemoglobinin hepsi korunmuş glisin içerirler. Glisin özel bir aminoasittir çünkü kiral (Bir molekülün aynadaki görüntüsüyle oluşturduğu ve üst üste gelemeyen ancak aynadaki görüntüsüyle çakışabilen durumuna verilen ad) değildir. 

Proteinlerin çoğu çok az miktarlarda glisin içerirler. Bir istisna olarak sadece kolajen fazla miktarda (%35) glisin içerir. Katılarda, kristal şeklinde bulunur.

Glisin endüstriyel olarak, ya kloroasetik asitle amonyağın tepkimesiyle

ClCH2COOH + NH3 → H2NCH2COOH + HCl 

Biyosentezi

Vücutta gliserinin, 3-fosfogliserattan türeyen serin aminoasitinden biyosentezi yapılır; bu nedenle esansiyel amino asitler arasında yer almaz. Bir çok organizmada, serin hidroksimetiltransferaz enzimi bir karbon atomu kaybederek bu dönüşümü katalize eder. Firidoksal fosfat da bu dönüşüm için gereklidir.

Serin + tetrahidrofolat → Glisin + N5,N10-Metilen tetrahidrofolat + su 

Omurgalıların karaciğerlerinde, glisin sentezi, glisin sentaz (glisin yarık enzimi) adlı enzimle gerçekleşir. Bu tepkime tersinir özelliktedir.

CO2 + NH4+ + N5,N10-Metilen tetrahidrofolat + NADH + H+ → Glisin + tetrahidrofolat + NAD+ 

Parçalanması

Glisin üç yolla parçalanır. Hayvanlarda, en baskın yol, glisin yarık enziminin katalizini içerir. Sentetik yollardan, tepkime tersinirdir.

Glisin + tetrahidrofolat + NAD+ → CO2 + NH4+ + N5,N10-Metilen tetrahidrofolat + NADH + H+ 

İkinci yolda, glisin iki basamakta parçalanır. İlk basamak, serin hidroksilmetil transferaz enzimiyle serinden glisin biyosentezlenen tepkimenin tesridir. Sonra serin, serin dehisrataz enzimiyle pürivata çevrilir. 

Üçüncü yol, glisinin D-amino oksidaz enzimiyle glioksilata dönüştürülmesidir. Sonra glioksilat, hepartik laktat hidrojenaz enzimiyle oksolata parçalanır. Bu dönüşüm NAD+’a bağlıdır. 


Fizyolojik fonksiyonları

Biyosentetik ara ürün olarak: Glisin bir çok doğal besinin yapı maddesidir. Ökaryotlarda, porfirinlerin anahtar uyarıcısı olan D-aminolevulinik asit glisinden ve sükkin-CoA’dan sentezlenir. Glisin, pürin altbirimlerine merkezi C2N sağlar.

Nörotransmit olarak: Glisin, merkezi sinir sisteminde (özellikle retina, omurilik ve beyin sapında) engelleyici bir nörotransmittir. Glisin alıcıları aktive olduğunda, klorür iyonotropik alıcılar sayesinde nöronlara girerler ve engelleyici bir etki yaratırlar.7

No :

Amino asit

Kimyasal formülü

M.A. (gr/mol)

İzoelektrik nok.

Sembolü

1-)

Alanin

C3-H7-N-02

89

6,0

Ala

2-)

Arjinin

C6-H14-N4-O2

174

11,15

Arg

3-)

Asparagin

C4-H8-N2-O

132

5,41

Asn

4-)

Aspartik asit

C4-H7-N-04

133

2,77

Asp

5-)

Fenil alanin

C9-H6-N-O2

~ 165

5,48

Phe

6-)

Glutamin

C5-H10-N2-O3

146

5,65

Gln

7-)

Glutamik asit

C5-H9-N-O4

147

3,22

Glu

8-)

Glisin

C2-H5-N-O2

75

5,97

Gly

9-)

Histidin

C6-H8-N3-O2

144

7,47

His

10-)

İzolösin

C6-H13-N-O2

131

5,94

İle

11-)

Lösin

C6-H13-N-O2

131

5,98

Leu

12-)

Lizin

C6-H14-N2-O2

146

9,59

Lys

13-)

Metionin

C5-H11-N-O2-S

149

5,74

Met

14-)

Prolin

C5-H9-N-O2

115

6,3

Pro

15-)

Serin

C3-H7-N-O2

105

5,68

Ser

16-)

Sistein

C3-H7-N-O2-S

121

5,02

Cys

17-)

Treonin

C4-H9-N-O3

119

5,64

Thr

18-)

Triptofan

C11-H8-N2-O2

~ 204

5,89

Trp

19-)

Tirozin

C9-H7-N-O3

~ 181

5,66

Tyr

20-)

Valin

C5-H11-N-O2

117

5,96

Val

 

10
Beyin
  • Beyin
  • Helper
Cevaptan emin değil misin?
Birlikte öğreniyoruz!
Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!
  • Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır
  • Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da
  • Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir
×

Ödevlerinde ücretsiz yardım al

Neden Eodev?

  • Derslerin hakkında sorular sor
  • Açıklamalı cevaplar al
  • Açıklamalı cevaplar al