yaa lütfen bana diksiyon soruları buln ama test olsun yarın 2 tane yazılım var cevaplarıda olsun lütfen 10.sınıf olacak ama...

Bu soruyu Haticeari kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

.İnsanlarınduygu,düşünceveistekleriniifadeetmekiçinkullanabileceğienönemli araçaşağıdakilerdenhangisidir? A)İletişim B)Diksiyon C)Telefon D)Dil 2.Herhangibirdildenbilinentarihiseyiriçindeveyadahaöncedenayrılmışolupses, şekilvekelimeayrılıklarıgösterenkollaraneadverilir? A)Şive B)Lehçe C)Ağız D)Dil 3.Latinceanlamı“sözsöylerkensözcüklerinseçilip,düzenlenerekdüşüncelerikolaylıkla anlatmatarzı”olankelimeaşağıdakilerdenhangisidir. A)Türkçe B)Konuşma C)Diksiyon D)Boğumlama 4.AşağıdakilerdenhangisiÜslupçeşitlerindenbirideğildir? A)AlçakÜslup B)Yükseküslup C)SadeÜslup D)KarışıkÜslup 5.Kalınsesleriinceseslerdenayıranniteliğeneadverilmektedir? A)Şiddet B)Yükseklik C)Tını D)PesSes 6.Aşağıdakilerdenhangisisolukalmaşekillerindenbirideğildir? A)Göğüsten B)Kaburga C)Karından D)Mideden 7.Gürültüniteliğindeolmayansesene

adverilir? A)Müzik B)Selen C)Fonetik D)Tını 8.Aşağıdakilerdenhangisibirkusurdeğildir? A)Kuvvetsizlik B)SesTitrekliği C)PesSes D)TizveKeskinSes

 

en iyi seeçermsn

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir