Cevaplar

2012-11-01T09:42:21+02:00

Antropoloji, insanı biyolojik, kültürel ve toplumsal açıdan inceleyen bilim dalına antropoloji denir. Herodot'u antropolojinin kurucusu olarak kabul edebiliriz. Antropoloji ancak Eski Dünya insanlarının yeni kıtaların keşfiyle yeni keşfedilen yerlerde yaşayan insan topluluklarıyla tanışmasından sonra gerçek anlamda bir bilim dalı olarak önem kazanmıştır. Modern dünyada antropoloji, fiziksel antropoloji ve kültürel antropoloji diye iki bölüme ayrılır. Fiziksel antropoloji insanı biyolojik bir tür olarak, geçmişteki evrimini araştırarak, fiziksel karakterlerini inceler. Tarih öncesi insanı incelerken arkeoloji ile ilişki kurar. Fiziksel antropoloji ile arkeoloji arasındaki fark, arkeoloji insanoğlunun elinden çıkan yapıların, eşyaların kalıntılarıyla ilgilenirken, fiziksel antropoloji fosillerle ilgilenir diye kısaca açıklanabilir. Kültürel antropoloji de kendi içinde gruplara ayrılır: Etnografi ilkel insan ya da uygar tek bir grubun kültürüyle ilgilenir. Etnoloji iki ya da daha fazla grubun kültürlerini karşılaştırmalı olarak inceler. Sosyal antoropoloji toplumsal ilişkilerle, bu ilişkilerin ilkel topluluklardaki önemi ve sonuçlarıyla ilgilenir.

0
2012-11-01T09:43:55+02:00

Antropoloji; ırk bilimi olarak da bilinir. Fakat Antropologlar ırk gözetmeksizin tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur. alıntı

0