Cevaplar

2012-11-01T19:01:43+02:00
Iyi Bir Tarihçide Bulunması Gereken özellikler

Tarihçi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuran kişidir. Tarihçi asla karşısına çıkan, değerlendirecek olduğu olaylar ve kendi arasında bir bağ kurmamalıdır. İyi bir tarihçi, gerçeği değiştirmemeli ve çarpıtmamalıdır. Tarafsız ve nesnel olmalıdır. Aynı belgeler üzerinden birçok farklı yorum yapılabilir önemli olan bu yorumların objektif olmasıdır. Tarihçi, sadece tarih bilgisinden değil, tarihin yan bilim dallarından da beslenmelidir. Antropoloji, arkeoloji, siyaset bilimleri gibi bir çok bilim dalı tarihe kaynak oluştur, tarihçiye ışık tutar. 
Yüz bin yıl geçse de değişmeyecek tarihi gerçekler var elbet ancak bir olayın sayısal olarak tarihini bilmek bir tarihçi için yeterli değildir. Sadece zamanını bildiğimiz tarihi olayları inceleyerek ve yorumlayarak tarihçilik gerçekleşmez. Olayların nedenini, önceki ve sonraki olaylar arasındaki ilişkiyi, neden-sonuç ilişkisini, olayların nerede, ne zaman, kimler arasında olduğu da tarihçiliğin konusudur.

Kaynak: http://www.odevsor.com/iyi-bir-tarih%C3%A7ide-bulunmas%C4%B1-gereken-%C3%B6zellikler-indir-69707.htm#ixzz2AzWSmPR3

2 2 2
2012-11-01T19:06:44+02:00

Bakış açısının yeniliği, belgelere hakimiyeti, sentez kabiliyeti, en önemlisi olayların cazibesine kapılmadan tespite yönelmiş olması. 
Ayrıca tarafsız(objektif olmalıdır)


1 1 1