Soru

gizemli555 kullanıcısının avatarı

A (-6) ve B(14) noktaları veriliyor. AB dogru parçasını AC BÖLÜ BC = 1 BÖLÜ 3 İÇTEN BÖLEN C NOKTASININ KOORDİNATI NEDİR

gönderen Gizemli555

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Gizemli555 kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

ödef kullanıcısının avatarı
ödef cevapladı
1. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ II. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİA. ANALİTİK DÜZLEM 2006 / ÖSSBir düzlem üzerinde, başlangıç noktaları ortak ve birbirine dik olan iki sayı ekseni-nin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi; üzerinde dik koordinat sistemi bulu-nan düzleme analitik düzlem denir. K y Analitik düzlemde her nokta, bu noktadan ek- E D senlere çizilen diklerle bulunan bir (a, b) gerçel B A A(a,b) C L b sayı ikilisi ile temsil edilir. a ve b gerçel sayıları- • na noktanın koordinatları denir.1 gerçel sayısı a Birim karelere bölünmüş bir kâğıt üzerinde A, B, 2. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ II. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİA. ANALİTİK DÜZLEMBir düzlem üzerinde, başlangıç noktaları ortak ve birbirine dik olan iki sayı ekseni-nin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi; üzerinde dik koordinat sistemi bulu-nan düzleme analitik düzlem denir. y Analitik düzlemde her nokta, bu noktadan ek- senlere çizilen diklerle bulunan bir (a, b) gerçel A(a,b) b sayı ikilisi ile temsil edilir. a ve b gerçel sayıları- • na noktanın koordinatları denir. a gerçel sayısı • noktanın apsisi, b gerçel sayısı noktanın ordi- x O• a natıdır. Buna göre; x eksenine apsisler ekseni,y eksenine de ordinatlar ekseni denir.x ekseni üzerinde noktalar (x, 0) biçimindedir. y ekseni üzerindeki noktalar (0, y) bi- 2 3. A. ANALİTİK DÜZLEMBir düzlem üzerinde, başlangıç noktaları ortak ve birbirine dik olan iki sayı ekseni-nin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi; üzerinde dik koordinat sistemi bulu-nan düzleme analitik düzlem denir. y Analitik düzlemde her nokta, bu noktadan ek- senlere çizilen diklerle bulunan bir (a, b) gerçel A(a,b) b sayı ikilisi ile temsil edilir. a ve b gerçel sayıları- • na noktanın koordinatları denir. a gerçel sayısı • noktanın apsisi, b gerçel sayısı noktanın ordi- x O• a natıdır. Buna göre; x eksenine apsisler ekseni,y eksenine de ordinatlar ekseni denir.x ekseni üzerinde noktalar (x, 0) biçimindedir. y ekseni üzerindeki noktalar (0, y) bi-çimindedir.O(0, 0) noktasına başlangıç noktası ya da orijin denir.Koordinat sistemini oluşturan eksenler analitik düzlemi dört bölgeye ayırır. Eksen-ler bu bölgelerin hiçbirine dâhil değildir. y 3 4. 5 Sayfa 7 yen A(–4, 6) x B O ABO bir üçgen [BA] ⊥ [OA] A(–4, 6) Yukarıdaki verilere göre, |BO| uzunluğu kaç birimdir?zerinde olduğundan 13 4 5. y eksenine de ordinatlar ekseni denir.x ekseni üzerinde noktalar (x, 0) biçimindedir. y ekseni üzerindeki noktalar (0, y) bi-çimindedir.Sayfa 3O(0, 0) noktasına başlangıç noktası ya da orijin denir.Koordinat sistemini oluşturan eksenler analitik düzlemi dört bölgeye ayırır. Eksen-ler bu bölgelerin hiçbirine dâhil değildir. y P(x, y) noktası; II. bölge I. bölge (–, +) (+, +) x > 0 ve y > 0 ise I. bölgede x x < 0 ve y > 0 ise II. bölgede III. bölge IV. bölge x < 0 ve y < 0 ise III. bölgede (–, –) (+, –) x > 0 ve y < 0 ise IV. bölgededir.ÖRNEKAnalitik düzlemde A(4 , n + 2) noktası x ekseni üzerinde, B(m –4, 6) noktası y 5 6. Analitik düzlemde A(n+2, m–1) noktası orijini gösterdiğine göre, P(n, m) noktası hangi böl- gededir?gesinde II 6 7. Sayfa 4 Analitik düzlemde A(2a, b+3) noktası x ekse- ni üzerinde olduğuna göre, B(1 + a2 , b + 4) noktası hangi bölgededir? Iedir. 7 8. r. Analitik düzlemde A(a · b, a – b) noktası II. bölgede olduğuna göre, B(a , b) noktası ka- çıncı bölgededir?e, a nın IV 8 9. a > –6 ve a < 2 koşulunu sağlayan a değerleri –6 < a < 2 aralığındadır.–5 + (–4) + (–3) + (–2) –1 + 0 + 1 = –14 olur.B. İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIKA(x1, y1) ve B(x2, y2) noktaları verilsin. A ve B noktaları arasındaki uzaklık, [AB] doğ-ru parçasının uzunluğudur. y y1 A |AB|2 = |BC|2 + |AC|2 y1–y2 B |AB|2 = (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2 y2 • C x1–x2 |AB| = (x1 - x2) 2 + (y1 - y2) 2 x O • x2 x14 9 10. Analitik düzlemde A(6, –3) ve B(1, 9) nokta-kaçtır? ları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 13 10 11. Doğrunun Analitik İncelenmesi Ive y ekseni Analitik düzlemde; A(n – 3, 2 – m) ve B(n + 1, –1 – m) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 5 11 y 12. birimdir?ndan Şekil hatalı çizilmiş doğrusunu biz çizelim. 13 y B ll P x O ll A Şekildeki analitik düzlemde [PB] ⊥ [PA], |PA| = |PB|, A(–3, –5) ve P(0, –1) dir. Buna göre, |AB| uzunluğu kaç birimdir?ğun- 5 2 12 13. (–5,1) Sayfa 10 2009 / ÖSS A B(0,4) D(x,y) x O C(3,0) Dik koordinat düzlemi üzerine şekildeki gibi ABCD karesi yerleştirilmiştir. Buna göre, D noktasının koordinatlarının top- lamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10lur. 13 14. Doğrunun Analitik İncelenmesi I A(x1, y1) noktasının orijine uzaklığı, y A(x1, x2) 2 2 |OA| = x1+x2 y1 olur. • x O(0,0) x1 A(x1, y1 ) noktas›n›n; x eksenine uzakl›¤› |y1|, y eksenine uzakl›¤› |x1| dir. 14 15. Analitik düzlemde; A(3, –1) ve B(a, 2) nokta- ları orijine eşit uzaklıkta olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?1| dir. –6ç birimdir? 15
  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (0)
  • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...