Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T19:32:44+02:00

Jean-Baptiste Lamarck(asıl adı Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck) ( 1 Ağustos 


1744 - 


1829


Fransız 


zoologdur. 


Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinir. "Kazanılmış karakterlerin iletimi" tezi oldukca büyük tartışma yaratmıştır. Jean Baptiste de monet, Fransız tabiat bilgini (Picardie, Bazentin 1744-Paris 1829). Din adamı olmak üzere yetiştirildi, ama babasının ölümü üzerine askerlik mesleğine girdi. Bir kaza sonunda askerlikten de ayrılarak kendini tabiat tarihi üstündeki çalışmalara verdi. İlk eseri Flöre Fran??aise'dir (Fransa Florası) 1778.

Lamarck'ın ilk defa dikotomik anahtarlar kullandığı bu eser birçok defa basıldı; son basımı Candolle ile birlikte hazırlandı. Bir süre sonra, Poiret ile işbirliği yaparak Encyclopedie Botanique et l'İllustration des Genres (Botanik Ansiklopedisi ve Bitki Resimleri) 1783-1817 adlı eserini yazdı; eser çok tutuldu. Botanikçi olmakla beraber 1793'te Museum'da Omurgasız Hayvanlar kürsüsüne davet edildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldı.

Bu yön değişikliği, bilim için çok verimli oldu. Aynı yıl Recherches sur les Caııses des Principaux Phenomenes Physiques (Fiziksel Olayların Ana Sebepleri Üstüne Araştırmalar) adlı eserini yayımladı. Daha sonraki eserleri: Recherches sur l'Organisation des Etres Vivants (Canlı Varlıkların Yapısı Üstüne Araştırmalar) 1802; Hydrologia (Su Bilimi) 1802; Phılosophie Zoologigue (Zooloji Felsefesi) 1809; Systeme Analytique das Connaissances de L'Homme (insan Bilgisinin Analitik Sistemi) 1820 ve en büyük eseri olan Histoire Naturelle des Animaux sans Vertebres (Omurgasız Hayvanların Tabii Tarihi) 1815-1822.

Çağına göre çok dikkatli bir gözlemci ve ileri bir düşünür olan Lamarck dönüşümcülüğün babası oldu ve devrimi açıklayıcı bir nazariye ileri sürdü.

Ne var ki Darwin onu gölgede bıraktığı için onun ününe ulaşamadı. Biyoloji alanındaki dehası sağlığında bilinmedi ve yüzyıl kadar da öylece kaldı. Uzun süren hayatı boyunca, bütün kazancını sabır isteyen bilimsel çalışmalarına harcadığı için fakir bir hayat yaşadı. Acılara ve maddi güçlüklere dayanmasını bildi.

Üç defa evlendi, sekiz çocuğu oldu. Ömrünün sonuna doğru kör oldu, değerli «herbaryum»unu satmak zorunda kaldı. Kızları kendi kazançlarıyla geçinmek zorunda kalarak son kitabına kadar ondan kalan bütün eşyayı sattılar.

 

 

ALINTIDIR...

0
2012-11-01T21:55:20+02:00

Jean-Baptiste Lamarck (asıl adı Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck) (d. 1 Ağustos 1744 - ö. 1829) Fransız doğa bilimci. Evrimkonusunda yaptığı çalışmalarla bilinir. "Kazanılmış karakterlerin iletimi" tezi oldukca büyük tartışma yaratmış, genetik aktarım prensiplerinin ortaya konmasıyla görüşleri geçerliliğini yitirmiştir.

Bitki ve hayvan örneklerinin bilgili uzmanlarının kontrolünde sınıflandırılmasını ileri süren modern müze kolleksiyonculuğu kavramını ilk ortaya atanlardandı. Omurgasızların sistematiği ile ilgilenerek temel organların fonksiyonlarını ve yapısını incelemiş, çeşitli solucanlar ve yumuşakçalar arasındaki yüzeysel benzerliklerin altındaki farkları göstermiştir.

Lamarck kendi döneminin ilk büyük botanikçisidir. Flore Françoise (1778) adlı eserinde Fransa'da yetişen bitkileri sınıflandırdı. Lamarckizm teorisinde çevrenin, bitkilerin değişmesindeki önemi anlatılır.

Çalışmaları  Fikirleri   
0