Cevaplar

2012-11-03T17:45:26+02:00

TurancılıkVikipedi, özgür ansiklopedi     Başlığın diğer anlamları için Turan sayfasına bakınız.

Turancılık, tüm Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan siyasi görüş. Finliler, Macarlar, Estonlar, Rusya içindeki Fin-Ugor kavimleri;Tunguzlar, Moğollar ve Türklerin bir araya getirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. (Bakınız: Fin-Ugor kavimleri, Tunguzlar, Moğollar)[kaynak belirtilmeli] Ancak günümüz Türk Siyasi Literatürü'nde diğer Turanî kavimleri dışarıda bırakarak, dünyada bütün Türklerin tek çatı altında birleştirilmesini hedef alan "Türkbirlikçilik" anlamını taşımaktadır.[kaynak belirtilmeli] Türkçü ve Turancı simalardan Ziya Gökalp,Türkçülüğün Esasları isimli eserinde Turancılığın Macarları, Moğolları, Tunguzları, Finuvaları içine alan bir kavimler karması olmadığı görüşünü belirtmiştir.[1]

Rusya'da 1905 Devrimi'nden önceki günlerde Azeri ve Tatar aydınları tarafından ortaya atılmış, 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Türkiye'de de geniş yankı bulmuştur. İttihat ve Terakki yönetimi içinde Ziya Gökalp'in başını çektiği Turancı görüşler egemen olmuştur. Devrik Osmanlı Komutanı Enver Paşa, 1918-1922'de, karışıklık içinde olan Rusya'da Turan fikrini canlandırmaya çalışırken şehid edilmiştir.

Ziya Gökalp'in bir manzumesinde kullandığı aşağıdaki beyit, Turancı düşüncenin özeti sayılır:

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan;Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Turanc%C4%B1l%C4%B1k#Osmanl.C4.B1.27da_Turanc.C4.B1l.C4.B1k

0
2012-11-03T17:45:45+02:00
TURANCILIK NEDİR?  

 

Turancılık, Irksal farklılıkları (fiziksel farklılıklar da diyebiliriz) yadsıyarak, Orta Asya’da yaşayan, Türk olmayan ancak Türk kültüründen etkilenmiş, bu arada da bir miktar melezleşmiş halkları (Türki) Türk sayan ve onlarla Tek ve Ortak Bir Devlet kurulmasını savunan bir görüştür.

Rus baskısından bunalan Türk(1) ve Türki kökenli halklar arasında doğmuş ve Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Türkiler tarafından Türkiye’de yayılmaya başlamıştır.

Ancak Turancılık fikri gerek Osmanlı’da gerekse Türkiye’de tutmamış; Türki halklar ırksal, fiziksel, kültürel ve mezhepsel farklılıklardan, dilden veya tarihsel birlik olmaması gibi sebeplerden Türk Milletinin çoğunluğu tarafından hep yabancı kabul edilmişlerdir.


1-Burada Rusya Türkleri ile kast edilen gerçekten Türk Irkının özelliklerini gösteren, fiziksel olarak Anadolu Türklerine benzeyen, ancak sınırın yanlış tarafında kalmış soydaşlarımızdır. Rusya, Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerde yaşayan, Gagavuzları veya Balkan Türkleri gibi Türk soylu halklar (Türkler) ile Kırgızlar gibi Türki halkları birbirleriyle karıştırmamaya dikkat etmek lazımdır.

Osmanlıcılık Nedir
Tanzimat döneminde, İmparatorluk içindeki değişik etnik grupların Batı devletlerinin desteğini alarak bağımsız olma düşüncesinin ortaya çıkması.

Osmanlıcılığın Amacı 
Osmanlı İmparatorluğu içindeki tüm etnik grupların üzerinde bir “Osmanlılık” duygusunu ve bu duyguya paralel olarak bir “Osmanlı Milletini” ortaya çıkararak Osmanlı Devleti’nin menfaatleri doğrultusunda gayret sarf etmelerini sağlamak.

Osmanlıcılığın Temel Düşüncesi
Osmanlılık düşüncesi geçmişteki gibi uygulandığında tekrar başarılı olabilir.

OSMANLICILIK
Osmanlıcılık,Osman Gazi’nin 13.yüzyılda kurduğu, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dağılan Türk İmparatorluğu’na ve bunun uyruklarına verilen Osmanlı sözcüğünden gelir. Osmanlılık ilkesini kabul edenlerin yolu anlamında kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, otuzsekiz ulustan kurulu uyruklar topluluğudur.

Osmanlı İmparatorluğunun kullandığı Osmanlıca; Arap ve Fars kültürlerinin etkisi altında yapısına bu dillerden aşırı derecede sözcük, hatta dilbilgisi özellikleri giren, o dönemin şair ve yazrlarının çoğunca kullanılan Türkçe’ye Tanzimat’tan verilen isimdir.

0