metallerin ve ametallerin genel özellikleri nelerdir kısaca

Bu soruyu Silivrili kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Metallerin genel özellikleri
Parlaktırlar.Isı ve elektriği iyi iletirlerTel ve levha haline getirilebilirler.Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar.Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar.Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar.Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir.Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar. Pirinç (Zn+Cu), Lehim (Pb+Sn) gibi
Ametallerin genel özellikleri;
Görünümleri renkli ya da mattır.Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç).Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar.Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.Serbest halde molekül yapılıdırlar.Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler.Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir.Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.
Yarı metallerin özellikleri:

Bazı özellikleri metallere bazı özellikleri de ametallere benzeyen elementlerdir. B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, Po ve Bi yarı metaldir.
Tümü oda sıcaklığında katı haldedir.Orta derecede iletkendirler.Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.Kendi aralarında ve ametallerle yaptıkları bileşiklerde kovalent bağlıdırlar.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir