Cevaplar

2012-11-04T22:30:02+02:00

www.derszamani.net/buraya gir burda yazııyo cvp ve sorular teşekküre gerek yok 

2 3 2
2012-11-04T22:32:35+02:00

1) 40* Doğu boylamında güneş 0520 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar
A) 0612 B) 0428 C) 0532 D) 0507 E) 0702 
2) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 1112 iken yerel saati 0848 olan bir noktanın boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir
A) 96* batı B) 24* batı C) 24* doğu D) 96* doğu E) 60* doğu 
3) Yeryüzü şekillerini gösteren bir haritadan aşağıdakiler- den hangisi için yararlanılamaz
A) Profil çıkarma B) Konum belirleme C) Yön bulma D) Alan hesaplama E)Nüfusun dağılımı 
4) Ekvator üzerindeki a noktasında saat 0320 ve meridyeni de 7* doğu olduğuna göre 2442 km daha batıdaki B noktasının saati ve meridyeni nedir
A) 15* batı - 0152 B) 15* batı - 0235 C) 29* doğu - 0152 D) 29* batı - 0448 E) 15* doğu - 0240 
5) Aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir
A) Vadi tabanları B) Dağ dorukları C) Deniz kıyıları D) Göl yüzeyleri E) Dik yamaçlar 
6) Ülkemizin en batısındaki meridyen üzerinde saat 2200 ve günlerden Pazartesi ise 26* batı meridyeni üzerinde yerel saat kaçtır ve gün nedir
A) 1832 Pazar B) 2200 Pazartesi C) 0128 Salı D) 1832 Pazartesi E) 0128 Pazartesi 
7) Haritalar yerşekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez Haritalarda görünen gerçeğin az yada çok benzeridirBu durumun temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir
A) Yerşekillerinin karmaşık olması B) Kuşbakışı bakış sağlanmaması C) Ölçeğin küçük tutulması D) Yerkürenin kutuplardan basık olması E) Küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması 
8) 1/500000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç damdir?
A) 25 B) 125 C) 2500 D) 12500 E) 1250000 
9) 256 km lik alana sahip olan bir köyün 16 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir
A) 1/40000 B) 1/320000 C) 1/400000 D) 1/1000000 E) 1/1600000 
10) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait bir özelliktir
A) Gösterdikleri alan küçüktür B) Küçültme oranları azdır C) Ayrıntıları gösterme gücü fazladır D) Duvarda kapladıkları alan azdır E) Paydadaki rakamları küçüktür 
11) Bir bölgenin haritası çizilirken öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir
A) Haritanın kullanma amacının B) Haritanın çizim yönteminin C) Yararlanılacak işaretlerin D) Bölgenin enlem ve boylamının E) Bölgenin yükseltisinin 
13) 40* Doğu boylamında güneş 0520 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar
A) 0612 B) 0428 C) 0532 D) 0507 E) 0702 
14) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 1112 iken yerel saati 0848 olan bir noktanın boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir
A) 96* batı B) 24* batı C) 24* doğu D) 96* doğu E) 60* doğu 15) 23 eylülde 10* doğu boylamı üzerindeki Hamburg'da güneş saat 730 da doğarken 21* doğu boylamındaki Varşova'da kaçta batar
A) 1846 B) 2014 C) 1930 D) 1726 E) 2134 

Kaynak: http://www.odevsor.com/uzunluk-ve-alan-hesaplamalar%C4%B1-ile-ilgili-sorular-indir-76794.htm#ixzz2BHv9JAgi

0