Cevaplar

2012-11-06T15:40:58+02:00
SAKA DEVRİ DESTANLARI

A) ALP ER TUNGA DESTANI: MÖ 7 asırda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır Bu hükümdar daha sonra İranlılarca hile ile öldürülmüştür Onun İran destanlarındaki adı Afrasyap'dır Alp Er Tunga'nın ölümünde söylenmiş bir sagu Divan-ı Lügat'it Türk'te bulunmuştur Ancak bununla ilgili asıl bilgi Şehname adlı İran destanında vardır 
B) ŞU DESTANI: Şu adındaki bir hükümdarın Büyük İskender'in Türk illerine yürüyüşü sırasında onunla yaptığı savaşları anlatır Sonunda Şu İskender'le anlaşır ve Balasagun yöresine yerleşir Bazı Türk boylarının adlarının nereden geldiğini izah yönüyle önemlidir Eski Saka devletinin hükümdarlarına "ŞU" adı verilmesi dolayısıyla, bu destan Saka destanı olarak da bilinir 

HUN-OĞUZ DESTANLARI

A ) OĞUZ KAĞAN DESTANI: Oğuz Kağan adlı bir hükümdarın savaşlarının anlatıldığı en önemli Türk destanlarındandır MÖ 2 asırda doğmuştur Bu eserde Oğuz Kağanın halkına bazı hedefler göstermesi bakımından önemlidir 
B) ATTİLA DESTANI: Batı Hun hükümdarı Attila'nın fetihleri etrafında oluşmuştur MS 5 yüzyılda Avrupa'ya korkulu yıllar yaşatan Attila, Rusya'dan Fransa'ya kadar bütün Avrupa'yı almış, Roma'ya kadar uzanmıştırEvlendiği gece çok içtiğinden burun kanamasıyla ölmüştür Destanda onun ölümüyle ilgili söylenen ağıtta bir ölüm feryadı değil, kahramanlıkları anlatılmaktadır 

GÖKTÜRK DEVRİ DESTANLARI

A) BOZKURT DESTANI: Destanın esası yok olma felaketine uğrayan Gök-Türk soyunun yeniden dirilip çoğalmasında bir Bozkurtun Anne kurt olarak etkili olmasıdır
B) ERGENEKON DESTANI: Düşmanları tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişlerdir Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan Ergenekon'a gelmiş orada dört yüzyıl büyüyüp çoğalmışlar ve önlerinde yol almalarını engelleyen bir demir dağı eritip Ergenekon'dan çıkmışlardır; atalarının düşmanlarını yenip Gök-Türk devletini kurmuşlardır Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik göstermesidir Türklerin demiri işleyen ilk kavimlerden olması da önemlidir 

UYGUR DEVRİ DESTANLARI

A) TÜREYİŞ DESTANI: Destana göre eski Hun hükümdarının iki kızı vardı Hükümdar, kızlarının Tanrılarla evlenmesini istiyordu Bu yüzden onları insanlardan uzak bir yere bıraktı Tanrı nihayet Bozkurt şeklinde geldi ve kızlarla evlendi Bu evlenmeden Bozkurt ruhu taşıyan Uygur çocukları doğdu 
B) GÖÇ DESTANI: Uygur hükümdarlarının Çinlilerle savaşmamak için Çin prensesiyle evlenmek istemesi ve Çinlilerin bu prenses karşılığımda Türkçede kutsal sayılan bir taşı almalarını anlatır Taş Çinlilere verilince Uygur ülkesine felaket çöker Uygur halkı Beş Balıg denilen yere yerleşir Destanın en önemli özelliği değersiz bir taş parçasının bile hiçbir şey uğruna düşmana verilmeyeceği inancını anlatmasıdır

0
2012-11-06T15:46:23+02:00

islamiyetten önce daha çok kahramanlıkla ilgili konular işlenmiştir.

 

0