Fiziğin çalışma alanı nedir (kısaca)

Bu soruyu Ahmetmete kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Fizik, nitelik ve özelleriklerini değiştirmeyen olayları, madde ile arasındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır.
 Fizik bilimi insan yaşamının her alanında vardır. Bugün bir uçağın veya bir arabanın hareket etmesi, sesin duyulması, lambanın ışık vermesi vb. birçok olayın sebebini fizik bilimi incelemektedir.
 Fizik sözcüğü yunancada "doğa" anlamına gelmektedir. Bu nedenle yakın zamana kadar fizik bilimine "doğa felsefesi" gözüyle bakılmıştır. Fizik bilimi sorgulanabilir, yanlışlanabilir, sınanabilir ve delillere dayandırılabilir. Fizik bilimindeki bir bilgi her zaman doğru olmayabilir. Belli şartlar ve sınırlılıklar içinde geçerli olur.
 Bugün fiziğin tam ve kesin bir tanımı yapılamamaktadır. Çünkü fizik biliminin çalışma alanı yepyeni buluşlarla, bilimsel alanlardaki gelişmelerle oldukça değişmiş ve genişletilmiştir.
 Arşimet vaktinin büyük bir kısmını düşünmeye, çalışmaya, öğrenmeye ayırıyordu. Çevresindeki olayların sebebini anlamaya, karşılaştığı problemleri çözmeye çalışırken farkında olmadan fiziğin birçok alt alanındanda yararlanıyordu. Söz gelimi Arşimet, fiziğin alt alanlarından biri olan mekaniğin temel esaslarının (akışkanlık, kuvvet, hareket) henüz keşfedilmediği bir dönemde farkında olmadan bu esasları kullanarak vidasını geliştirmişti. Daha sonra mekanik ve hidrostatiğin temel esaslarını keşfetmişti. Arşimet'in ilgilendiği alanlardan mekanik de fiziğin alt alanlarından biridir. Fizik, evrendeki nesne, olgu ve olayları değişik alt alanlarıyla inceler. Fiziğin alt alanlarını kısaca tanıyalım.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir