Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Soru ekle

Telefonuna yükle

Soru

takip et

Mondros ateşkes antlaşmasının maddeleri ve amaçları nelerdir??

mondros ateşkes antlaşmasının maddeleri ve amaçları nelerdir?? acil lazımm
şikayetim var!

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Serapfb3453 kullanıcısına sor...

Cevaplar

Ateşkes ile ilgili görüşme, Ege’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda yapıldı. Görüşmelere İtilaf Devletleri adına, İngilizlerin Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Calthorpe, Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey katıldılar.27 Ekim’de başlayan ateşkes görüşmeleri 30 Ekim’e kadar devam etti. Türk heyeti, önerilen koşulların hafifletilmesini istediyse de Amiral Calthorpe bunun mümkün olmadığını belirtti.30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşmuştur.Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.3- Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da teslim olunacaktır.5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.10-Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.11- İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.12- Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır.17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdinde kalacaktır.23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.:)
çılgınprensesim kullanıcısının avatarı çılgınprensesim Teşekkürler (4) Seviye: 5, Oylar: 1
şikayetim var!

Yorumlar

  • slhzcn123 kullanıcısının avatarı slhzcn123

    Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.

    şikayetim var!
Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır.Anlaşma Limni Adasının Mondros Limanında Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey ile İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır. 1. Dünya savaşı deman ederken İngiltere Fransa Rusya ve İtalya Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı.

Anlaşmanın maddeleri Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içermektedir.


Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri 


- Boğazlar açılacak ve geçiş güvenliği için Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki istihkâmlar itilâf devletleri tarafından işgal edilecek.


- Osmanlı ordusu hemen terhis edilecek ve bunların silâh cephane ve teçhizat araç-gereç itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.

Amaç: İtilaf Devletleri işgallere karşı Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak istemiştir.

- Osmanlı Devleti' nin bütün liman ve tersaneleri itilâf devletleri gemilerinin faydalanmasına açık bulundurulacak.

Amaç: İşgallere karşı Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakmak.

- Toros tünelleri itilâf devletlerince işgal edilecekti.


- Tüm haberleşme ulaşım araç ve gereçleri itilâf devletlerince denetlenecek.

Amaç: Türk halkının haberleşmesini engellemek. İşgalleri kolaylaştırmak.

- İtilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek.(7. madde) 

Amaç: İtilaf Devletleri yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.

Erzurum Sivas Diyarbakır Elazığ Van Bitlis'te (Vilayet-i Sitte) herhangi bir karışıklık çıkacak olursa İtilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek.(24. madde)

Amaç: Doğu Anadolu'da Ermeni Devleri kurmak.

- Suriye Irak Hicaz Yemen Trablus ve Bingazideki Türk kuvvetleri en yakin itilâf kumandanına teslim olacak.


Anlaşmanın 7. maddesi ile Osmanlı Devleti'nin işgaline zemin hazırlanmış.24. madde ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ermeni Devleri kurmak amaçlanmıştır.Mondros'tan sonra yapılan işgaller şunlardır;


İngilizler: Musul Urfa Antep ve Maraş

Fransa : Adana ve çevresi
İtalya : Antalya ve Konya

13 Kasım 1918'de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınmıştır.Paris Barş Konferansı (18 Ocak 1919)

İtilaf Devletleri yenilen devletlerle yapacakları barış görüşmeleri için Paris'te bir konferans topladı. Konferans'a Yunanlılar da katıldı. Sahte belgeler ileri sürerek Ege Bölgesi'nde hak iddia eden Yunanlılar İngilizler tarafından desteklendi.İngiltere Batı Anadolu'yu savaş sırasında yapılan gizli görüşmelerle İtalya'ya vermesine rağmen kendi sömürgeleri tehlikeye girebilir düşüncesiyle daha zayıf olan ve kolayca kontrol altında tutabileceği Yunanistan'ı desteklemiş ve Batı Anadolu'nun Yunansitan'a verilmesini sağlamıştır. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine karar verildi.Yenilen devletlerle imzalanacak barış anlaşmaları hazırlandı. 

Paris Barış Konferansında yenilen devlerle şu anlaşmalar imzalandı:


Almanya ile Versay Antlaşması (28 Haziran 1920)

Avusturya ile Saint Germain Antlaşması (10 Eylül 1919)
Macaristan ile Triyanon Antlaşması (4 Haziran 1920)
Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)

Osmanlı Devletiyle yapılacak olan barış anlaşması konusunda anlaşmaya varılamadı. Osmanlı Devletiyle 10 Ağustos 1920 tarihinde barış anlaşması (Sevr Barış Anlaşması) imzalanmıştır.İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)

Paris Barış Konferansı'nda Batı Anadolu'nun Yunanlılara verilmeis kararlaştırılmıştı. İngilizlerin dersteğini alan Yunanlılar 15 Mayıs sabahı İzmir'e asker çıakrdı.İşgale karşı Türk halkı tepki gösterdi. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu Hukuk-i Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin sıktı.Yunanlılar İzmir'in işgalinde çok sayıda Türk'ü şehit ettiler.
emrebiler kullanıcısının avatarı Emrebiler Teşekkürler (1)
şikayetim var!

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor