Cevaplar

2012-11-07T21:35:21+02:00

ttnet vitaminde var...................

0
2012-11-07T21:36:07+02:00

Yeryüzüne bağlı olayları her türlü teferruat ve çeşitleriyle inceleyen ilim dalı. Kelimenin aslı Yunancadır. Yunanca yer manasına gelen geo ve tasvir manasına gelen grophein kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Bilgi haritası, bir konuyla ilgili olan bilgilerin önemli veya kritik olanlarının bir tür özet şekinde görsel olarak sunulmasıdır. Başka bir ifadeyle Bilgi haritası bir metindeki önemli bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak görselleştirilmesidir.0