Cevaplar

2012-11-08T22:50:57+02:00

İç turizmi geliştirmenin önemi

Her ne kadar iç turizm bugüne kadar Türkiye’de çok fazla önem verilen bir alan olmasa da,  doğal ve kültürel değerlerin öğrenilmesi ve sevilmesi; az gelişmiş bölgelerin ekonomik yönden canlanması; gelirin az gelişmiş bölgelere yayılması açısından önem taşıyor. İç turizm halkın yaşam kalitesinin artmasında, sosyal alanda daha kaliteli, ekonomik anlamda daha üretken bir toplum olabilme yolunda önemli bir adım atmasında katkıda bulunuyor. İstikrarlı bir talebe sahip olan iç turizmin bir diğer olumlu yanı da, ekonomik, politik ve çevresel faktörlerden az etkilenmesi. Bu sayede kriz zamanlarında ayakta kalabildiği gibi, normal zamanlarda da daha güçlü konumda olabiliyor. Bunun yanında, turizmde az gelişmiş yöreler getirilecek teşvik sistemleri ile öncelikle iç turizm talebi ile uyarılabilir ve dış pazarlar için olgunlaşma evresini iç pazar sayesinde tamamlayabilir.

Türkiye’de son yıllarda iç turizm hareketlerine katılan kişi sayısında da önemli artışlar gözleniyor. Söz konusu bu artışta dinsel ve ulusal bayramlar ile yılbaşı tatillerinin etkisi büyük. Hafta sonlarında yapılan günübirlik ya da birkaç günlük kısa seyahatler de Türkiye’de iç turizm hareketlerinin gelişmeye açık olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye’de iç turizm anlayışının sosyal turizm kavramı ile ilişkili olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu nedenle kamu ve özel sektör kuruluşlarının çalışmalarına boş zaman ve finansman gibi teknik konularda sağlayacağı kolaylıklar ile konaklama işletmeleri ve seyahat acentelerinin iç turizme yönelik çalışmalarına daha çok önem vermeleri, iç turizm hareketlerinin canlanmasında büyük rol oynayabilir.  Öte yandan İç turizmin geliştirilmesi ile birlikte iç ve dış turizmde görülecek talep çakışması, Türkiye’de daha önce turizme açılmamış alanların turizme açılmalarını sağlayarak arz artışına neden olabilir. Bir yörenin önce iç turizme ve kısmen dış turizme açılması;  altyapısının hazırlanması, yatak kapasitesinin artması ve istenilen düzeye getirilmesi ile söz konusu olabilir. Öncelikle, iç talebin kaydığı alanlar, uzun dönemde dış turizm talebinin de bu alanlara kaymasına yol açar. Böylelikle, iç turizmin gelişmesi, dış turizmin gelişmesine basamak oluşturmuş olur. Diğer yandan yerli turistler kendilerine yakın ya da uzak bir bölgeye seyahat etmeleri sonucunda hem ülkelerini daha iyi tanıyacaklar,  hem de ekonomik anlamda ülkelerinde üretilen malları tüketme eğiliminde olacaklar.

Bugün Türkiye’de iç turizmi destekleyen faktörler olduğu gibi, engelleyen faktörler de var. Türkiye’de iç turizmin yeterince gelişmemesinin temel nedenlerinden birisi ülkedeki gelir dağılımının bozukluğu. Bir diğer etken ise tatil kültürünün yeterince gelişmemiş olması. Turizme katılmada insanların yeterince bilinçlendirilememiş olmaları da önemli etkenlerden birisi. Bu noktada kamusal politikalar topluma turizm bilincinin kazandırılmasında belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’de yaygın eğitim temelde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesine karşın, Turizm Bakanlığı’nın son yıllarda turizm alanında yürüttüğü yaygın eğitime yönelik projeleri bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin, belediye yetkililerinin, turizmle ilgili gönüllü kuruluşların yöneticilerinin bilgilendirilmesini amaçlayan Bölgesel Eğitim Seminerleri; Esnaf-Turist İlişkileri Bilgilendirme Seminerleri bunlardan bazıları.

1 4 1
2012-11-08T23:34:00+02:00

sıcak iklim kuşağında ve dogru yatırımların olması

1 1 1