Cevaplar

2012-11-09T14:54:44+02:00

Saltuklular

Beyliğin merkezi olan Erzurum ve civarı, Alp Arslan'ın komutanlarından Ebûlkasım Saltuk tarafından fethedilmişti  Oğlu Ali Bey ise devletin asıl kurucusu sayılır Ali Bey'in oğlu İzzettin Saltuk zamanında Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır (1132-1174) Bayburt, Kars, Oltu, İspir, Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dahil edilmiştir İzzettin Saltuk, bölgedeki diğer Türk beyleri ile iş birliği yaparak Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı Ayrıca Trabzon Rumlarıyla da mücadele etti Gürcüler üzerine sefere çıkan Türkiye Selçukluları hükümdarı 2 Süleyman Şah, Saltuklu Beyi Melikşah'tan Erzurum'u alarak bu devlete son vermiştir (1202)


Doğu Anadolu'da kuruldu
Kurucusu Satuk Bey'dir
Erzurum, İspir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler
Haçlılara ve Gürcülere karşı mücadele ettiler
Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı

Mengücekler

Alp Arslan'ın komutanlarından emir Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştırBeylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142) Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak'ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142) Oğullarından Davud Erzincan ve Kemah'a; Süleyman ise Divriği'ye hakim oldu 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T14:56:13+02:00

Beyliğin merkezi olan Erzurum ve civarı, Alp Arslan'ın komutanlarından Ebûlkasım Saltuk tarafından fethedilmişti  Oğlu Ali Bey ise devletin asıl kurucusu sayılır Ali Bey'in oğlu İzzettin Saltuk zamanında Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır (1132-1174) Bayburt, Kars, Oltu, İspir, Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dahil edilmiştir İzzettin Saltuk, bölgedeki diğer Türk beyleri ile iş birliği yaparak Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı Ayrıca Trabzon Rumlarıyla da mücadele etti Gürcüler üzerine sefere çıkan Türkiye Selçukluları hükümdarı 2 Süleyman Şah, Saltuklu Beyi Melikşah'tan Erzurum'u alarak bu devlete son vermiştir (1202)


Doğu Anadolu'da kuruldu
Kurucusu Satuk Bey'dir
Erzurum, İspir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler
Haçlılara ve Gürcülere karşı mücadele ettiler
Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı..........

1 5 1