Soru

Ilk türk devletleri ve türk islam devletleri arasındaki farklar ve benzerlikler ?

gönderen Feriide

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Feriide kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

1
En İyi Cevap! Firatcocu cevapladı
ilk Türk Devletlerinin Ordusunun özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır. Türk ordusu ücretli değildi Türk Ordusu daimiydi. Kadın vr erkek her an savaşa hazırdı. Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden oluşmaktaydı. Türk ordu teşkilatını ilk kuran METE HAN' dır. Mete Han Orduyu 10′luk sisteme göre düzenlemiştir. Onluk sistem daha sonra tüm Türk devletlerinde kullanılmıştır. İlk Türk Devletlerinin Ordu yapısı şu şekilde sıralanmaktadır. Ok, yay, kement, kılıç, mızrak, kargı, süngü, kalkan. Savaş taktihinde sahte çekilme ve ”Pusu” bulunmaktadır. Bu savaş taktikleri kullanılarak Malazgirt, Niğbolu, Mohaç gibi savaşlar kazanılmıştır. Savaş stratejileri ”keşif seferleri” ve ”yıpratıcı savaşlar” a dayanır. ORDU Karahanlılarda : saray muhafızları, hasa ordusu, eyalet ordusu, Gaznelilerde : gulam askerleri, eyalet askerleri, ücretli askerler, gönüllüler. Gulam Sistemi : Savaş esirleri ve diğer küçük çocukların toplanması ile oluşur.Gulamhane denilen yerde yetiştirilir, çoğunluğu Türktür.Eyalet askerleri atlı askerler ve meliklerin askerlerinden oluşur.Ücretliler Oğuz, Karluk ve Yağma Türklerinden oluşur.Gazne ordusunda filler vardır. Büyük Selçuklu Ordusu : Tuğrul Bey döneminde askeri ikta uygulaması başladı.Bu sistem ilk defa Hz. Ömer döneminde uygulandı.Buna göre ülke toprakları vergi gelirlerine göre ikta adı verilen bölümlere ayrılır, askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilir. Büyük Selçuklu Ordusu ; Merkez Ordusu ( Gulam – Hassa ), Eyalet Ordusu, Türkmenler, Bağlı devlet ve beyliklerden oluşur. 1-Merkez Ordusu Gulam ; değişik milletlerin çocukları alınır ve maaşlıdır ( Osmanlıdaki kapıkulu sistemi ) Hassa ; Türklerden oluşan atlı birliklerdir, iktalardan alınan vergilerle masrafları karşılanır, askerler komutanlığa kadar yükselebilir. 2-Eyalet Ordusu Türk boylarından oluşur, Melik ve valilerin askerleridir, atlı askerlerdir. İkta askerleri olarak bilinir. 3-Türkmenler Sınırlarda yerleşmişlerdir,sınırları korur ve fetih yaparlar.Yerleşik hayata geçirilip üretim yaparlarken aynı zamanda askeri alanda yararlanılmıştır. 4-Bağlı Devlet ve Beylikler Gerektiğinde asker vermekle yükümlüdürler.

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (6)
  • oy ver Seviye: 5, Oylar: 1

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...