Dünya dilleri hangi esaslara göre sınıflandırılmıştır?

A. YAPILARINA GÖRE DİLLER
Dünya dilleri, dili oluşturan sözcüklerin, eklerin, bu ekle­rin kuruluş ve işleyişleri gibi yapı bakımından gösterdik­leri benzerliklerine göre üç gruba ayrılır:

1. Tek Heceli Diller
Bu gruptaki dillerde, sözcükler bir heceden oluşmaktadır. Cümleyi meydana getiren sözcükler, ek almaz ve şekil değişikliğine uğramaz. Bu dillerde sözcüğün görevi cüm­le içinde sırasından ve vurgusundan anlaşıldığı için çok zengin bir vurgu ve tonlama sistemi vardır.
edanurtopal
Sözcük çeşit­leri özel seslerle ayırt edilmediği için aynı sözcük, yerine göre hem isim, hem sıfat, hem fiil, hem edat... olabilmek­tedir. Çince ve Tibetçe bu grubun tipik dillerindendir. Ba­zı Himalaya ve Afrika dilleriyle Endonezya dilleri ve Vietnam dili de bu gruba dahil edilir.
Bu dillerde birleşik sözcükleri oluşturan sözcüklerin bile biri diğerinden ayrı yazılır: "Vo yav kan şu." Çince bu cümle sözcük sözcük şöyle çevrilebilir
edanurtopal
Ben istemek bakmak kitap." Bu cümleyi Türkçe olarak söyleyecek olursak şöyle düzenleriz: "Ben kitap okumak istiyorum."

2. Eklemeli (Bitişken) Diller
Bu gruptaki dillerde tek veya çok heceli sözcük kökleriy­le ekler vardır. Bu dillerde, sözcük köklerinden yeni söz­cükler türetilirken veya sözcüklerin geçici durumları yapı­lırken sözcük köklerine ekler getirilir.
edanurtopal
üretme veya çekim sırasında kökte bir değişme olmaz. Köklerle ekler birbirinden kolaylıkla ayrılabilir. Anlam ve görev değişikliği yapan ekler sözcük sonuna getirildiği gi­bi sözcük başına getirilen ekler de vardır. Türkçemiz, bu grubun en belirgin örneğidir. Dilimizde ön ekler olmadığı hâlde sözcük sonuna getirilen eklerde bir zenginlik ve çeşitlilik vardır. Bu özelliğiyle dilimiz, sondan eklemeli bir dildir. edanurtopal
devamınıda sen bul edanurtopal
Bu soruyu Tugcenur19991 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Selam! Hala cevaptan emin değil misin?

Benzer cevaplar

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir