Sunumun amaçları nelerdir ? Başkan bulunmayan tartışma türü?

Bu soruyu Bugrahanetemirc kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Sunum (Detay)

İnsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. Bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz. Konuşurken, yazarken, bakarken, velhasılı her zaman bir iletişimle, bir sunumla karşı karşıyayız.

Lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. Garsonun dış görünüşü, işteki ustalı¬ğı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir. Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz.

Öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slayt, internetbilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa; dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse bizim dersi daha iyi anlamamızı sağlarlar.

Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir.

Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli nokta/an öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir.

Sunumda amaç; bilgileri yenilemearaştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır. Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir

Sunumdan önce yapılması gerekenler

Sunumu yapan kişinin sunumdan önce bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. 
1. Öncelikle bir konu seçilmelidir. Bu konu güncel olmalıdır.
2. Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır.
3. Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir.
4. Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasında yararlı olacaktır.

Sunum sırasında yapılması gerekenler

1. Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir.
2. Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahatkullanmaya özen göstermelidir.
3. Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur.
4. Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir.
5. Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardanfaydalanabiliriz.
6. Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız.

Görsel malzemenin kullanılış amacı:

Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için;
1. Fikirleri, kavramları vb. anlatırken zaman kazanmak için
2. Yanlış anlamalardan kaçınmak için
3. Fikirleri sağlamlaştırmak için
4. Tat ve espri katmak için
5. İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuşmacı konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı zaman ba¬şarılı olur. Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir. Başka konuşmacı görsel malze¬me kullanıyor diye değil, sizin konuşmanız görsel malzeme gerektiriyorsa kullanmalısınız.
6. Rakamlar, söylendiklerinde anlaşılmaları güç şeylerdir. Görsel olarak sergilendiklerinde daha kolayan¬laşılır. Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses, %7 sözler etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkar..Bu yüzden sunum esnasında, slaytlarda, konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdır.Slayt metinlerini dinleyiciler dikkatle okurlar. Slaytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir.
7. Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgeler, grafikler ve şekiller kullanılabilir. Malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum kaçınılmazdır.
8. Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemesi gerekir.

sunumun başkanı olmaz....

Sunucular genellikle, ulaşmak istedikleri hedefi göremezler, belirleyemezler
Amaçlarını kesin olarak belirleyemezler Belirledikleri amaçlar yetersiz kalır
Elde etmek istedikleri hedefe ulaşıp, ulaşmadıklarını belirleyecek göstergeleri, olması gerektiği gibi saptayamazlar
Katılımcılar, daha sunumun başlandıcında, kendilerinden beklenen sonucu algılayamazlar
Katılımcıların akıllarında "bu sunuma neden davet edildikleri" sorusu yanıtsız kalır
Sunum sonunda, kendilerinden beklenen davranışı bilemedikleri zaman, huzursuzluk duyarlar
Sunum başlamış olsa bile, onlar, sunucunun gerçek amacını keşfetmeye uğraşırlar Çoğu zaman birbirlerine sorarlarMerhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir