Devirsiz fosforilasyon nedir ?

Bu soruyu Mhmtalikarakas kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

DEVİRSİZ FOTOFOSFORİLASYON FS II’nin tepkime merkezinde bulunan klorofilin elektronu ışık tarafından uyarılmasıyla ilk alıcıya aktarılır. Daha sonra elektronlarplastokinonsitokromlar ve plastosiyonin aracılığıyla FS I’e aktarılır. Bu arada açığa çıkan enerji ATP’nin sentezlenmesindekullanılır. FS I’in ışığı soğurmasıyla tepkime merkezinde yer alan klorofil elektronları ilk alıcıyaaktarılır. İlk alıcı elektronu ferrodoksineaktarır.Ferrodoksin elektronu stromada bulunan bir enzim yardımıylaNADP’ye vererek yükseltgenir. Elektronların tilakoit zarda bulunanETS’den geçişi stromadaki protonların (H+) tilakoit boşluğa pompalanmasını sağlar.Aynı zamanda tilakoit boşlukta suyun ayrışmasıyla da protonlar oluşur.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir