Cevaplar

2012-11-14T17:15:52+02:00

Çevre sorunlarının çözümünde bizlere düşen görevler

1· Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız.
2· Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır.
3· Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.
4· Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
5· Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız.
6· Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin çeşitli zorunluluklar getirmesi gerekmektedir.
7· Çevre bakanlığı daha aktif bir şekilde çalışmalıdır.
8· Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.

1 5 1
2012-11-14T17:16:20+02:00

Toprak kirliliğinin önlenmesi için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır;


- Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır. 
- Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır. 
- Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir. 
- Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır.1 5 1