Cevaplar

2012-11-14T17:25:23+02:00

Atatürk kaç yılında doğdu

Osmanlı pahdişahları vb.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T17:25:40+02:00

imyasal bir elementin atom çeşitlerine «izotop» denir.

Radyoaktif elemanların bulunmasıyla bu elemanlar üzerinde çalışmalar yapılırken radyum elemanını doğuran iyonyumun bütün özelliklerinin thoryum elemanının aynı olduğu görülmüştür. Ancak thoryumun atom ağırlığı 232 olduğu halde iyonyumun atom ağırlığı 230′dur, her ikisinin de radyoaktif özelliği farklıdır. Başka elemanlar arasında da buna benzer durumlar ortaya çıkınca bu ayrı elemanları, bütün elemanları sıralayan cetvelde (peryodik cetvel) ayrı ayrı yerlere koymak bu cetvelin bozulmasına yol açacaktı. Onun için, aynı yerlere konulması gerekti (İzotop «aynı yer» demektir).

Bu olayın sebebi de daha sonra şu şekilde açıklanmıştır: Atom çekirdeği belirli sayıda protonlarla nötronlardan meydana gelmiştir. Atom çekirdeği çevresindeki elektron sistemi de çekirdekteki proton sayısına göre sıralanır. Bir eleman atomunun çekirdeğindeki proton sayısı (aynı zamanda o atomun da numarasıdır) değişmeden nötron sayısı değişirse o elemanın izotopu meydana gelmiş olur. İzotopun atom Nosu aynıdır. Çevresindeki elektron sayısı ve sıralanışı aynıdır. Bundan dolayı aynı kimyasal özellikleri gösterir. Fakat nötron sayısı değiştiği için atom ağırlığı değişmiştir: (Atom ağırlığı = proton + nötron). Element radyoaktif ise radyoaktif özellik de değişir. Tabiatta birçok elementin izotopu vardır.

İzotopun bulunmasının bilime büyük faydası olmuştur. Bugün dünyanın yaşının hesaplanması jeologların tahminleri yerine bu yöntemle kesin olarak, pozitif bilime dayanarak bulunmuştur. Bütün elementlerin atom ağırlıklarının tam sayılar halinde bulunmamasının sebebi de gene bu yöntemle açıklanmıştır, çünkü elementler çok defa tek bir atom cinsi olarak bulunmayıp izotoplar karışımıdır. Bu durum atom ağırlıklarının ölçülmesinde tam sayıdan farklı kesirler halinde kendini gösterir.

1 5 1