Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T17:28:11+02:00
1. 
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Türkiye kuzey yarımkürededir. 
B) Büyük su kütlelerine okyanus denir. 
C) Hz İsa’nın doğduğu güne çağ denir. 
D) İklim insanların kıyafetlerini etkiler.
2. 
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Baş meridyene Ekvator denir. 
B) İzmir karasal iklim görülen bir ilimizdir. 
C) Sümerlerin en önemli şehri Ur’dur. 
D) Karasal iklimin bitki örtüsü makidir.
3. 
3. “Haritalardaki küçültme oranına ………… denir.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır? 
A) Ölçek 
B) Metre 
C) Grafik 
D) Oran
4. 
4. Ekvatorun güney ve kuzeyinde, Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla geçirilen dairelere ne ad verilir? 
A) Meridyen 
B) Paralel 
C) Dönence 
D) Kutup
5. 
5. Aşağıdaki illerimizden hangisinde yıllık yağış oranı en çoktur? 
A) İzmir 
B) Antalya 
C) Ankara 
D) Sinop
6. 
6.Aşağıdaki illerimizin hangisinde mevsimler arasındaki sıcaklık farkı en yüksektir? 
A) Adana 
B) Ordu 
C) Erzurum 
D) Edirne
7. 
7. Dünya üzerindeki bir yerin Enlem ve boylam bakımından konumuna ne ad verilir? 
A) Harita konumu 
B) Matematiksel konum 
C) Fiziksel konum 
D) Sayısal konum
8. 
8. Türkiye aşağıdaki hangi meridyenler arasında yer alır? 
A) 26-45 derece doğu, 
B) 26-45 derece batı, 
C) 36-42 derece doğu, 
D) 36-42derece batı,
9. 
9. Yurdumuz hangi paraleller arasında yer alır? 
A) 26-45 derece kuzey paralelleri. 
B) 36-42 derece kuzey paralelleri. 
C) 26-45 derece güney paralelleri. 
D) 36-42 derece güney paralelleri.
10. 
10. Aşağıdaki ölçeklerin hangisi ile yapılan bir harita kağıt üzerinde daha fazla yer kaplar? 
A) 1/10.000 
B) 1/200.000 
C) 1/500.000 
D) 1/1.000.000
11. 
11. Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan haritada daha az ayrıntı gösterilir? 
A) 1/10.000 
B) 1/200.000 
C) 1/500.000 
D) 1/1.000.000
12. 
12. 1453 yılı kaçıncı yüzyıldadır? 
A) 14.yy 
B) 15.yy 
C) 16.yy 
D) 13.yy
13. 
13. Karain mağarası hangi ilimiz sınırları içerisinde yer aları? 
A) Adana 
B) Mersin 
C) Antalya 
D) Yozgat
14. 
14. Hititler’in soylularından oluşan meclise ne ad verilirdi? 
A) Anal 
B) Fibula 
C) Pankuş 
D) Tiran
15. 
15. Parayı bulan Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangsidir? 
A) Asurlular 
B) Urartular 
C) Sümerler 
D) Lidyalılar
1 5 1
2012-11-14T17:28:49+02:00

1.A ülkesinde her mevsim sıcaklık 30 C civarındadır ve yağış azdır.Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Kalın giysilere ihtiyaç duymazlar b)Bazı tarım ürünleri yetiştirilemez
c) Tarımda sulamaya ihtiyaç duyulur. d)Ekvatora uzaktır.

2.Kutuplarda neden her mevsim kış yaşanır?
a)Ekvatora uzak olduğu için b)Sürekli kar yağdığı için
c)Enlem etkisi yüzünden d)Güneş ışınlarının geliş açısı yüzünden

3.Akdeniz iklimi yurdumuzda etkili bir iklimdir.Aşağıdaki hangi şehirde bu iklim görülmez?
a) Sinop b)Mersin c)Muğla d)Adana

4.Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe………………………………….
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a)Yaz sıcaklığı azalır. b)Ürün çeşidi azalır.
c)Don olayı görülebilir. c)Seracılık yaygınlaşır.

5.Maki ve bozkır hangi iklim tiplerinin doğal bitki örtüsüdür?
a)Muson-çöl b)Akdeniz-karasal c)çöl-kutup d)Karadeniz-Akdeniz
6.Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden değildir?
a)Güneş ışınlarının geliş açısı b)Bitki örtüsü
c)Rüzgarlar d)Yükselti
7.İlk insanlar yerleşim yeri için hangi özellikleri arıyor olamazlar?
a)Su kaynağına yakınlık b)Av hayvanlarının bolluğu
c)Madenlere yakınlık d)Verimli ovalar
8.Aşağıdakilerden hangisi Anadolunun çağlar boyu uygarlıklara ev sahipliği yapmasının nedenlerinden değildir?
a)topraklarının verimli olması b)İklim şartlarının elverişli olması
c)tüm uygarlıkların burada olması d)ticaret yollarının üstünde olması
9. *Dünyadaki ilk yerleşim yerlerindendir.
*İlk mimari örnekleri burada bulunmuştur.
Yukarda bahsedilen yer neresidir?
a)Sard b)Hattuşa c)Çatalhöyük d)Gordion
10.Efes,Milet gibi harabeler hangi uygarlığa aittir?
a)Urartu b)İyon c)Frigler d)Lidyalılar
11.Anadoluda yaşamış Frigler için hangisini söyleyemeyiz?
a)Kral Midas efsanesi onlara aittir. b)Tarımla uğraşmışlardır.
c)Hayvancılıkla uğraşmışlardır. d)Parayı ilk onlar kullanmışlardır
12. *Van Gölü civarında yaşamışlardır
*Taş ustaları kale ve mezarlar yapmışlardır.
Yukarda bahsedilen uygarlık hangisidir?
a)Hititler b)Urartular c)Gordion d)Lidyalılar
13.Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzalayan uygarlıklardandır?
a)Hititler b)Frigler c)Lidyalılar d)İyonlar
14. *Kral Yolunu yapmışlardır
*Parayı icat etmişlerdir.
Yukarda bahsedilen Anadolu uygarlığı hangisidir?
a)Urartular b)Hititler c)Asurlular d)Lidyalılar
15.Hangisi Hititlerin başkentidir?
a)Gordion b)Lidya c)Hattuşa d)Tuşpa
16.Anal,Pankuş,Tavananna gibi terimler hangi Anadolu uygarlığına aittir?
a)Hititler b)Urartular c)Lidyalılar d)Asurlular

0