Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-09-14T15:14:52+03:00
Malazgirt Savaşı ve Sonuçları
1. Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan, Bizans İmpa ratoru Romen Diyojen'i 1071'de Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşta yenerek, Önemli bir başarı kazanılmıştır.
2. Anadolu kapıları Türklere açıldı, Anadolu'nun ikinci anayurt yapılması ile ilgili en önemli adım atıl mış oldu.
3."Türkiye Tarihi" başladı.
4. Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
5.İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı kaldı rıldı.
6.Türklerin Anadolu'da tutunmaları, Bizansın Av rupa Hıristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtarak, "Haçlı Seferlerinin yapılmasına zemin hazırladı.

iyi dersler
Merwemax
0