Cevaplar

2012-11-14T17:43:40+02:00

I generally use computer.

You sometimes wash your hands.

She rarely study her homework.

They seldom speaks.

1 5 1
2012-11-14T17:44:14+02:00
She always comes here at weekends. O her zaman buraya hafta sonları gelir. I certainly like London. Ben kesinlikle Londrayı severim. Ahmet often gets ill. Ahmet sık sık hasta olur. We already know each other. Biz zaten birbirimizi tanıyoruz. She hardly ever sees him. Onu neredeyse hiç görmez. You are certainly right. Kesinlikle haklısın. It will probably rain tomorrow. Muhtemelen yarın yağmur yağacak. I have already read that book. Bu kitabı zaten okudum.

Soru cümlesi oluştururken, sıklık ifade eden zarflar genellikle özneden sonra gelir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

Do you ever write poems? Hiç şiir yazarmısın? Has Veli always lived here? Veli daima burda mı yaşadı? Are you often in London? Sık sık Londra'da mısın? 
0