Cevaplar

2012-11-14T17:44:03+02:00
Örnek:
Orhan Pamuk Kar OP Basımevi Antalya 2010
Detaylı Kaynakça Yazımı:
Kaynakça Yazımı
§ Yazar adı (soyadı adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Eser adı (koyu ya da italik)
§ Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez)
§ Yayın yeri (ardından: gelir)
§ Yayın evi
Kitap
Bulunması gereken bilgiler:
Örnekler:
Tek Yazarlı Kitaplar
Uçan A (1994) İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları
Çok Yazarlı Kitaplar
Fidan N ve Erden M (1986) Eğitim Bilimine Giriş Ankara: Kadlıoğlu
Matbaası
Editörü Olan Kitaplar
De Vaney AStephan G ve Ma Y (Ed) (2000) Technology & Resistance
New York: Peter Lang
Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
Türk Standartlar Enstitüsü (1992) Toplam Kalite Ankara: Türk Standartları Enstitüsü
Makale
Bulunması gereken bilgiler:
§ Yazar adı (soyadı adı)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Makale Adı
§ Dergi adı (koyu ya da italik)
§ Cilt numarası
§ Sayısı
§ Sayfa numarası

Örnek:
Kızılçelik S (2002) Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
Hareketi Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı 7( Nisan 2002)
Gazete
Eşme E (2002) Ezberci Eğitim: Depremden Beter Cumhuriyet Gazetesi
(5 Temmuz 2002)
Ansiklopedi
Donanım (1998) Bilgi Dünyasına Yolculuk 2Basım Cilt 15
Ankara: 3B Yayıncılık
Bildiri
Sevgi A(2003) Nasıl Bir Müzik ÖğretmeniCumhuriyetimizin 80
Yılında Müzik Sempozyumu (26 -31 Ekim 2003) Malatya: İnönü Üniversitesi
Tez
Tekin E (2004) Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Elektronik Kaynaklar
Bulunması gereken bilgiler
§ Yazar adı (soyadı adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Belgenin adı
§ URL (üçgen ayraç içinde)
§ Erişim tarihi

Örnek: 
Persellin D C (1999) The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-
Temporal Task Performance of Young Children http://wwwIdonline org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction html (30 Nisan 2002)

0