Cevaplar

2012-11-14T17:55:03+02:00

 Dil
- Din 
- Eğitim 
- Ekonomi 
- Teknoloji 
- Sosyal Kurumlar 
- Örf ve Âdetler 
- Değerler ve tutumlar 
- Estetik sanatlar (Grafik ve plastik sanatlar, folklor, müzik, dans, tiyatro) 
- Semboller, Tabular ve Törenler

0
2012-11-14T18:00:23+02:00

Kültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütününe denir. Burada “maddi değerlerden” kastımız, bir milletinyeme, içme, yaşama, geçimini sağlama gibi etkinliklerini kapsamaktadır. “Manevi değerler” ise, milletin duygu, düşünce,ahlak, gelenek ve göreneklerini içeren özellikleridir.

Türk Dil Kurumu “kültür” kavramını temel anlamda “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin“  olarak tanımlamaktadır.

Kültür, bir milleti ayakta tutan en önemli yapı taşlarından biridir. Kültürün bozulması veya yok olması, milletlerin sonunu hazırlayan nedenlerdir. Türk kültürü, milletler içinde en yüksek ahlakı ve yaşayışı içeren değerlerden oluşmaktadır.

0