Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T18:17:20+02:00
Cevap: anadolu nun tarih öncesini aydınlatan önemli merkezler 

PALEOLİTİK DÖNEM (YONTMA TAŞ DEVRİ) :
ANTALYA
 Karain mağarası: Çakmak taşından yapılmış çeşitli aletlere, kemikten oltalara ve 
 Beldibi:
 Belbaşı mağarası: duvarlarda hayvan resim¬lerine rastlanılmıştır

MEZOLİTİK DÖNEM (ORTA TAŞ DEVRİ) : 
 ANTALYA ----------- Beldibi
 GÖLLER BÖLGESİ ----------- Baradiz
 ANKARA ----------- Macunçay
 SAMSUN ----------- Tekkeköy

NEOLİTİK DÖNEM (CİLALI TAŞ DEVRİ)
 DİYARBAKIR ------------ Çayönü
 GAZİANTEP ------------ Sakçagözü
 KONYA ------------ Çatalhöyük
 ÇAYÖNÜ
 Yapılan kazılarda elde edilen buluntular, insanların av¬cılık ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama, 
 tarım ve hay¬vancılığa geçiş yaptıklarını göstermektedir 
 Ayrıca çayönü, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'da üretimle il¬gili izler bulunan en eski yerleşim merkezidir

ÇATALHÖYÜK
 Çatalhöyük'te yapılan kazılarda; tarıma, ticarete ve sanayiye dayalı bir ekonominin varlığını gösteren kalıntılar bulunmuştur 
 Maden işçiliğinin yanında bu bölgede dokumacılık, çanak ve çömlek yapımı da ge¬lişmiştir 
 Konya yöresinde bakır ve kurşun Madenleri bulunmamasına rağmen, Çatalhöyük'te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılara rastlan¬mıştır 
 Bu durum bölgede yaşayanların başka toplum¬larla ticaret yaptıklarını göstermektedir
 Çatalhöyük, insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir

KALKOLİTİK DÖNEM (TAŞ – BAKIR DEVRİ)
 ÇA¬NAKKALE --------- Truva, 
 DENİZLİ --------- Beyce sultan, 
 BURDUR --------- Hacılar, 
 YOZGAT --------- Alişar, 
 ÇORUM --------- Alacahöyük ve 
 VAN --------- Tilkitepe'dir

TUNÇ DEVRİ
 Bu dönemde Anadolu tarih çağlarına geçmiştir 
 Üreti¬min artmasıyla ticari hayat canlanmış, Ana¬dolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret gelişmiştir 
 Anadolu'da koloniler kuran Asurlular beraberlerinde yazıyı da getirmişlerdir 
 Anadolu'da bugüne kadar bu¬lunmuş en eski yazılı belgelere Kayseri yakınlarında¬ki Kültepe'de yapılan kazılarda ulaşılmıştır Burada Asurluların Karum adını verdikleri pazar yeri bulun¬muş, Asurlu tüccarların ticari yazışmalarını gösteren binlerce tablete rastlanmıştır
Yukarıdaki gelişmelere bakarak ticaret faaliyetlerinin toplumlar arasında kültürel etkileşime ortam hazırladığı söylenebilir  
1 5 1
2012-11-14T18:32:37+02:00

Anadolu'nun tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerinin isimleri

Anadolu, Yontma Taş Devrinden günümüze kadar değişik uygarlıklara beşiklik etmiştir.


* Bilinen en eski yaşam merkezi İstanbul yakınlarındaki Yarımburgaz Mağarası dır.


* Cilalı Taş Devrinin en önemli merkezleri; Çayönü ve Çatalhöyük’tür.
Anadolu'da yerleşik yaşam kültürüne geçişin ilk örneği Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü höyüğüdür.
Konya yöresindeki Çatalhöyük, dünyada bilinen en eski kent örneğidir.
Truva, Alişar ve Alacahöyük, Tunç Devrinden günümüze ulaşan önemli merkezlerdir.


Anadolu’da yaşadığı bilinen en eski kavimler MÖ III. binyıldaki Lelegler, Hattiler ve Hunilerdir.


Anadolu’da ilkyazı kullanımı, MÖ II. binyıl başlarında bir Asur kolonisi olun Kayseri yöresindeki Kültepe/Kaneş yerleşiminde gerçekleşmiştir.


Anadolu adı, Yunanca bir sözcük olan ve “Güneş’in Doğduğu Yer” anlamına gelen “Anatolia”nın kullanımının değiştirilerek ifadesiyle ortaya çıkmıştır.

 
0