Cevaplar

2013-10-29T20:05:24+02:00
Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Ülkemiz Padişahlık Yönetimi ile Yönetiliyordu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK Kurtuluş Savaşını sonlandırıp yeni Türkiyenin Kuruluş çalışmalarında sona geldikten sonra ülkemizin yönetim şeklini değiştirmek ve artık halkın yönetimde olması gerektiği konusunda genel bir zemin oluşturduktan sonra Cumhuriyeti İlan Etmiştir.Cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri şunlardı:1.   Milli egemenliğinin gerçekleşmesine en uygun rejimi cumhuriyetti.
2.   1923′te Hükümetin istifa etmesiyle yeni bir Hükümetin kurulması gerekiyordu. Ancak Meclis hükümeti sistemine göre yeni bir Hükümetin oluşturulması çok güçtü. Bu krizi aşmak için meclis hükümeti sistemi yerine kabine Hükümeti sistemine geçilmesi gerekiyordu. Bu da ancak cumhuriyetin ilanı ile mümkün olabilirdi.
3.   Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı ve devletin rejimi sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorun da cumhuriyet yönetiminin ülkeye getirilmesiyle çözümlenebilirdi.
29 Ekim 1923′te Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edildi. Bu yönetim değişikliği anayasaya eklendi.
1 1 1