Cevaplar

2012-11-14T18:54:06+02:00

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerlerdendir?

a)Vatan birliği              b)Ülkü birliği        c)Bayrağımız

d)İstiklal marşımız      e)Hepsi

 

2. Milli seciye ne demektir?

a) Milli karakter            b)Milli kimlik         c)Milli benlik

d)Milli kişilik                                 e)Milli birlik

 

3. Bir milletin üzerinde yaşadığı kültürünü oluşturduğu sınırları uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş toprak parçasına ne denir?

a)Toprak                       b)Vatan                  c) Millet

d)Ülkü                           e)Hiçbiri

 

4. Bir evlilikte  hangisi olması gerekir?

a)Sevgi                          b)Huzur                 c)Saygı

d)Anlayış                      e) Hepsi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önceki inançlarındandır?

a)Satanizm                   b)Konfüçyonizm c)Eşarilik

d) Gök tanrı                  e)Agnostisizm

 

6. Medeni kanun açısından evlenmelerinde sakınca bulunmayan bir erkekle bir kadının şahitler huzurunda nikah kıydırmalarıyla gerçekleşen duruma ne denir?

a)Evlilik                         b)Sohbet               c)Sözleşme

d)Bir arada oturma    e)Hiçbiri

 

7. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin etkisiyle oluşmuş değerlerimize örnek olabilir?

a)Yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim" demek.

b)Mevlit okutmak

c)Yeni doğan çocukların kulağına ezan okutmak

d)Kız isterken  "Allahın emriyle..." diye başlamak

e)Hepsi

 

8. Siyasi bir kavram olarak laiklik Avrupa ülkelerinde hangi tarih ve olayla birlikte ortaya çıkmıştır?

a) 1924 hilafetin kaldırılmasıyla

b) 1928 yılında kanun değişikliğiyle

c) 1789 Fransız ihtilaliyle

d) 1839 Gülhane hattı hümayunu  ile

e) 1937 yılında Atatürk'ün hastalanmasıyla

 

9. İlk Müslüman-Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a)Uygurlar                    b)Göktürkler         c)Karahanlılar

d)Osmanlılar                               e)Selçuklular

 

10. Türk milletinin milli karakteri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Milliyetçilik                b)Bağımsızlık       c)Ülkü birliği

d)İstiklal marşı            e) Bayrak

 

11. İstiklal Marşı kim tarafından yazılmıştır?

a) Atatürk                      b) M. Akif Ersoy    c) Yahya Kemal

d) N. Fazıl Kısakürek e) Mithat Cemal Kuntay

 

12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türklerle Araplar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ve Türklerin Müslüman olmasında önemli rol oynamıştır?

a) Talas savaşı           b)Dandanakan savaşı       c)Malazgirt savaşı

d)Kösedağ savaşı      e)Nihavend savaşı

 

13. Aşağıdaki alimlerimizden hangisi İslam dünyasında İmamı  Azam olarak tanınır?

a)İmamı Şafii               b)Maturidi             c) Ebu Hanife       d)Hacı Bektaş Veli       e)Hacı Bayram Veli

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dilimizde bulunan dini değerlere bir örnektir?

a)Günaydın                  b)Nasılsınız          c) Nerelisiniz

d)Elhamdülillah          e)İyiyim

 

15. Ahilik teşkilatının kurucusu kimdir?

a)Ahi Devran                                b)Ahi Kervan        c) Ahi Yesevi

d)Ahi Mervan                e) Ahi Evran

 

16.  “Şefkat ve merhamette (bilgi yelpazesi.net) güneş gibi ol,ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.”

Sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)Atatürk                       b)Mevlana             c)Yunus Emre

d)Hacı Bektaş             e)Hacı Bayram

 

17. Bir toplumda ya da toplumsal gurupta kişilerin benimseyip olumlu tepki gösterdikleri düşünce, kural ve uygulamaların her birine ne denir?

a)Hak                            b)Özgürlük            c) Değer

d)İnanç                          e) Adet

 

18. Laiklik ilk defa aşağıdaki devletlerden hangisinde uygulanmaya başlanmıştır?

a) Fransa                     b)İngiltere             c)Almanya

d)İspanya                     e)Amerika

 

19. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçlarından değildir?

a) Din ve vicdan hürriyetini sağlamak

b) Yasaların dine göre belirlenmesi

c) Din sömürücülüğünü ortadan kaldırmak.

d) Herkesin kanunlar önünde eşit olmasını sağlamak

e) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

 

20. Mesnevinin yazarı aşağıdaki alimlerimizden hangisidir?

a)Hacı Bektaş Veli

b)Ahmet Yesevi

c)Ahi Evran

d)Yunus Emre

e)Mevlana

 
1 4 1
2012-11-14T19:30:14+02:00

biz olduk ve genellikle tanrı inancından sordu onlara çalışırsan iyi bir not alabilirsin

0