Cevaplar

2012-11-14T19:11:14+02:00

If you give me money, I will buy a car.
(Eğer bana para verirsen, Araba alacağım.)


If she win univercity exam, We will buy a motorbike to her.
(Eğer o üniversite sınavını kazanırsa, Ona motorsiklet alacağız.)


If he listen to them, they will give present to him.
(Eğer o onları dinlerse, Ona hediye verecekler.)

If we have good behaviour to them, they will change.
(Eğer onlara iyi davranırsak, onlar değişeceklerdir.).

If I were you, I would meet with him.
(Senin yerinde olsaydım, onunla tanışırdım.)

If she knew truth, She might leave you.
(Eğer o doğruyu bilseydi, senden ayrılırdı.)

If she doesn't eat something, she will be ill.
(Eğer o yemek yemezse,hasta olacaktır.)

If we don't catch him, He will go another city
(Eğer onu yakalamazsak başka bir şehre gidecektir.) 


If I don't make the meal, my father will go hungry.

(Eğer ben yemek yapmazsam, babam aç kalacak.)

 

If they haven't come to us, we could go out.
(Eğer onlar bize gelmeselerdi, dışarı çıkabilirdik.)

0