Cevaplar

2012-11-14T19:21:49+02:00

kısa değil ama emeğee saygı

 

What are the duties and powers of the ISE?
Duties and powers of the ISE are listed below:
· Exchange of securities to be related to elevation
      applications, the ISE Listing Regulation
      based on the principles to examine the additional information and documents
      want to examine applications and decide
      connect
· Legal requirements by complying with the current transactions
      open markets,
· Be able to see the stock exchange for securities trading
      according to the types of securities markets, create it
      securities to be traded on markets to determine
      and the Stock Market Bulletin, publish, stock markets
      To allocate building,
· Working days and hours of the Stock Exchange markets determine the
      and to proclaim the Stock Exchange Bulletin,
· Stock markets as a result of the actions taken
      The total transaction prices, and these prices
      to declare the amount at the end of the session,
· The stock market buying and selling security and stability operations
      easily and under conditions of free competition in
      on a regular basis to ensure that these rules
      coming out of the stock exchange members, relevant legislation
      to impose sanctions
· Unusual adverse developments in the stock market
      In the event, the powers of legislation in the
      take the necessary measure.

0
2012-11-14T19:58:10+02:00
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma 
Örnek: İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık Bir değer yaratan emek. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü. Kamu yararına yapılan işler. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek İş yeri Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek. Birinden istenen hizmet veya ona verilen görev. Bir kuvvetin etki noktasını devindirmesi. İş, kuvvetin yol boyunca birleşeni ile alınan yolun çarpımına ya da 'kuvvet yönleci ile yol yönlecinin sayıl çarpımına eşittir.
0