Cevaplar

2013-10-30T17:21:14+02:00
Ergenlik çağında büyüme oldukça hızlıdır. Hızlı büyüme ve gelişme ise enerji ve besin öğelerine gereksinimi artırır. Gencin artan ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunların bir bölümü gencin yaşam biçimiyle, bir bölümü ise biliçsizlik nedeniyle kazanılan yanlış alışkanlıklarda olabilir. Sorunların çözülüp, gencin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlayacak beslenme koşullarına kavuşturulmasında ve gelecek yaşamında sağlığını olumlu yönde etkileyecek alışkanlıkların kazandırılmasında aileye, okula ve toplumun diğer kurumlarına önemli görevler düşmektedir.
10 4 10
2013-10-30T17:26:47+02:00
İnsanların sağlıklı olabilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri zorunludur. Beslenmemizin yeterli olabilmesi için yaş, aktivite ve fizyolojik duruma bağlı olarak değişmekle birlikte, 70 kg ağırlığındaki normal bir insanın günde 70 gr protein alması ve yaklaşık 2800 kcal enerji tüketmesi gereklidir. Günlük olarak tüketilen toplam proteinin en az yarısının hayvansal kökenli olması halinde ise, beslenmemizin kaliteli ve dengeli olduğu kabul edilir.
Bilindiği üzere proteinler vücudu oluşturan dokuların yapı taşını teşkil ederler. Enerji ise daha çok organların fonksiyonlarını devam ettirebilmesi bakımından önem taşımaktadır. 
Sağlıklı olmanın bir diğer şartı da az yiyerek dengeli beslenmektedir. Yani çok yiyerek midemizi tıka basa doldurduğumuz takdirde, fazlasıyla beslenmiş olsak bile, tam anlamıyla zinde, hareketli ve sağlıklı olmamız mümkün olmamaktadır. Zira fazla yediğimizde hazımsızlık durumu ortaya çıkmakta, mide ve bağırsak düzeni bozulmakta ve bu gibi kişiler genellikle keyifsiz ve huzursuz bir yapıya sahip olmaktadırlar. Ayrıca, aşırı beslenmenin ortaya çıkardığı fazla kilo artışı, insanların fiziki aktivitelerini önemli ölçüde kısıtlamakta ve insanlar daha az hareket etmelerine karşılık daha çabuk yoruldukları için daha fazla dinlenmek ve uyumak zorunluluğu duymaktadırlar. 
O halde gerçek sağlıklı ve mutlu yaşam, az yemekle beraber dengeli beslenmenin sağlanması ile mümkün olabilecektir. Beslenme uzmanları az yiyerek dengeli beslenmenin en kolay yolunun daha fazla hayvansal gıdalar tüketmek olduğunu bildirmektedirler. 
Beslenmede hayvansal protein tüketiminin yeterli düzeyde olması, insanların fiziki olarak güçlü kalmalarını sağladığı gibi, daha önemli olarak da yüksek bir beyin gücüne sahip olmalarını mümkün kılmaktadır. 
Yapılan bir çok araştırmaya göre annelerin hamilelik döneminde dengeli beslenmeleri ile doğan çocukların özellikle 0-3 yaş döneminde dengeli beslenmelerini titizlikle sağlamaları ve daha sonra da dengeli beslenme esaslarına uymaya devam etmelerinin yetiştirdikleri çocukların zeka seviyelerine büyük ölçüde olumlu etkide bulunduğu bildirilmektedir. 
Dengeli beslenerek yüksek beyin gücüne sahip olmaları temin edilen çocuklar, hayata atıldıkları ilkokul sıralarında, sahip oldukları yüksek beyin gücü sayesinde öğretmenlerinin öğrettiği şeyleri kolayca öğrenecek ve okuma yazmaya başlamakta fazla bir sıkıntıları olmayacağı gibi verilen ödevleri yapmakta da zorlanmayacaklardır. Dolayısıyla hayattaki ilk başarısını kolay bir şekilde okuma-yazma öğrenerek elde eden çocuklar için okulda verilen ev okuma ödevleri de bir sıkıntı oluşturmayacağından çocuklarımızda okuma alışkanlığı gelişecektir. Yüksek beyin gücüne sahip çocuklar okuduğunu anlayabileceği gibi, ileriki öğrenim yıllarında okuduklarını yorumlayabilme ve iş hayatına atıldıklarında da öğrendikleri bilgileri doğru bir şekilde yorumlayarak kaliteli projeler geliştirebilme yeteneğine sahip olacaklardır. Yüksek beyin gücüne sahip bu çocuklar aynı zamanda başkalarının fikirlerine saygılı, farklı görüşlere açık, başkalarına danışmanın ve onlarla dayanışmanın faydasına da inandıkları için ülkemizin ihtiyaç duyduğu projeler bu gençlik tarafından doğru tercihler yapma ve faydalı işler başarma felsefesi çerçevesinde el birliği ile üretilip, el birliği ile uygulamaya geçirilebilecektir. 
Neticede yetiştirilen yüksek beyin gücüne sahip gençlik, her konuda doğru tercihler yapabilen, güzel ve faydalı işlerle uğraşan sağlıklı kişilerden oluşacağından, mutlu ve başarılı olacaktır. Böylece toplumumuz bilgi toplumu haline gelecek ve bilgi çağına ayak uydurabilecektir. 
Okuma azmi yüksek, okuduğunu anlayabilen, anladığını yorumlayabilen, yorumları ile kaliteli projeler ortaya koyabilen ve bu projeleri el birliği ile başarılı bir şekilde uygulayabilen yüksek beyin gücüne sahip bireyler''den oluşan bir toplumda, insanlar iyi yetişmiş, kendine güvenen ve başkalarına saygı ve sevgi duyan bir yapıda olacağından, bu toplumda açıklık olacaktır. Toplumda insanlar fikirlerini özgürce beyan edebilecek ve böylece konuşan bir toplum yapısı gelişecektir. İnsanlar birbirlerinin fikirlerini önyargısızca dinleyip, karşı tarafın yaklaşımını anlamaya çalıştığı için yapılan tartışmalar yararlı tartışmalar haline gelecek ve bu tartışmalardan toplum için yararlı çözümler üretilebilecektir. 
Neticede toplumda yeterince açıklık sağlandığında kavuşulan konuşan toplum yapısı ve yapılan yararlı tartışmalar sayesinde toplum içinde bulunduğu güçlüklere daha kolay bir şekilde çözüm üretebilecek ve ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı bir toplum haline gelecektir. 
Görüldüğü üzere, gerek insanların ferdi başarı ve mutluluğunda ve gerekse toplumsal başarı ve huzurun temininde en temel şartı, insanların daha yüksek beyin gücüne sahip olmaları ve sağlıklı olmalarının temini olarak belirlemekteyiz. 

7 4 7