Cevaplar

2012-11-14T19:53:26+02:00

sanat sözsüz iletişim ihtiyacından doğdu

3 5 3
2012-11-14T19:54:10+02:00

Bugün için, sanatın ortaya çıkışına tam ve kesin bir cevap verebilecek durumda değiliz İlk insandan günümüze kadar geçen zaman içinde insanoğlu, çeşitli amaçlarla maddeye biçim vermiş, maddeye hükmetmeye çalışmıştır Bütün bu faaliyetler içerisinde, sanatın başlangıç noktasını kestirmek oldukça zordur Sanatın başlangıcı sorununu aydınlatmak üzere, pek çok yazar, kitaplarının giriş bölümlerinde uzun sayfalar ayırmaktadırlar Bütün bu çabalara rağmen, bu konunun pek az aydınlatılabildiğini söyleyebiliriz
Sanatın başlangıcı olarak kabul edilen örnekleri "ilkel sanat" başlığı altında toplamak, alışkanlık halini almıştır "İlkel sanat" terimi, ilk bakışta ve çabucak bazı şeyleri çağrıştırmakla birlikte; geniş anlamda kullanılan " ilkel" kelimesinin kapsamından dolayı, bazı anlam kaymalarına da yol açmaktadır Bu yanlış anlamalara fırsat vermemek için, bizi ilgilendiren " ilkel sanat ", tarihî kronolojinin başlangıcında yer alan ilkel sanattır

 
9 2 9