Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T20:00:29+02:00

Paragraf, herhangi bir yazının bir satır başından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.Daha geniş bir ifadeyle paragraf "bir duyguyu,bir düşünceyi bir isteği,bir durumu,bir öneriyi,olayın bir yönünü,yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür.Kelimeler cümleleri,cümleler paragrafları,paragraflar da yazıları oluşturur.Paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir.Bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya benzer.Nasıl yazıda giriş,gelişme,sonuç bölümleri varsa paragrafta da aynı bölümler vardır.

 

Yapısı

Bir paragraf üç bölüme ayrılır: Giriş, Gelişme, Sonuç.

Giriş Paragrafı : Paragrafın anlatmak istediğini, konusunu belirten cümledir. Bir iki cümleyi geçmez ve paragrafın başında yer alır. Gelişme Paragrafı : Paragrafın açılıp ilerlemesi için, örneklerden, karşıtlıklardan, benzerliklerden faydalanma bölümüdür. Bu bölüme geçiş paragrafı da denir. Sonuç Paragrafı : Paragrafın son cümleleridir. Sonuç bölümü, çoğunlukla, tek bir cümleden meydana gelir. En kuvvetli fikir, en önemli görüş, sonuç cümlesinde yer almalıdır.
1 5 1
2012-11-14T20:00:47+02:00

Paragraf, bir ana düşünce etrafında kurulan cümlelerin oluşturduğu topluluktur. Bir satır başından diğer satış başına kadar devam eder.  Tanımdan da anlaşılacağı gibi paragrafın iki özelliği vardır; cümlelerden oluşması ve konu bütünlüğünün bulunması

0