Cevaplar

2013-10-30T18:50:05+02:00
Scorpion
BİRİM VE BİRİM SİSTEMLERİ
Bir cismin uzunluğunu sadece sayı olarak vermek hiç bir şey ifade etmez. Sayının
yanında birimi verildiğinde, ancak o cismin uzunluğunu değerlendirebiliriz. Her
büyüklük ölçü sayısı ve birim olmak üzere iki kısımdan oluşur(vektörel büyüklüklerde
ölçü sayısı ve birimi ile birlikte doğrultu ve yönünün de bilinmesi gerekir).
Birimler çok eski zamanlardan beri uluslarca kullanılmıştır. Ulusların kullandığı
birimler çok çeşitliydi, hatta çoğu bilimsel tanımdan yoksundu. Bu durum bilimin
anlaşılmasını ve gelişmesini zorlaştırmaktaydı. Bu karışıklık uluslararası anlaşmalarla
önlenmiştir. Her bir büyüklük için diğerlerinden apayrı bir birim tanımlamaya da gerek
yoktur. Çünkü bütün büyüklükler uzunluk, kütle(veya teknikte kuvvet) ve zamanın bir
fonksiyonu olarak ortaya çıktığından, bunlara ait birimlerle ifade edilebilirler. Bu
büyüklüklere temel büyüklükler denir. Temel büyüklüklerden türetilen büyüklüklere de
türetilmiş büyüklükler denir. Birim sistemlerinden uluslararası anlaşmalarla kabul
edilmiş olan ve en çok kullanılan dört tanesi; cgs mutlak birimler sistemi, mks mutlak
birimler sistemi, gravitasyonel “mkfs“ birimler sistemi ve uluslararası birim
sistemidir

0