Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-14T20:27:19+02:00

toplumun kültürüne qöre dil oluşur yani dildeki birçok kelime toplumun kültüründen yerleşir...

1 5 1
2012-11-14T20:27:40+02:00
Soru: dil ile kültür arasındaki ilişki

En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri kullandıkları araç gereçleri, inançları, dili, sanatanlayışı vb. kültürü oluşturur.

 

Dil ve kültürün ortak özellikleri:

 

Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görülür Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.

 

Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.

 

Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.

 

 

 
1 2 1