Cevaplar

2012-11-14T20:28:41+02:00

milletler cemiyeti kurulup dünya barışı sağlanmıştır

0
En İyi Cevap!
2012-11-14T20:28:41+02:00

1 Dünya Savaşı Sonrasında Tam Bir Dünya Barışı Sağlanamamasında Imzalanan Barış Antlaşmalarının Rolleri Nelerdir?

Balkan Antantı

IDünya Savaşı’ndan sonra dünya barışının sağlanamaması, ülkelerin 1933’ten sonra silahlanmaya gitmesi, Almanya’nın Balkanları hedefleyen politikaları, Türkiye ve Yunanistan’ı telaşlandırmış ve bunlara Yugoslavya ve Romanya’nın da katılması ile dört ülke arasında Balkan Antantı imzalanmıştır Amaç, sınırları güvence altına almak ve tehlikeleri önlemektir Ayrıca ekonomik alanda da işbirliği sağlanacaktıSadabat Paktı

1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’a saldırması, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’yu tehlikeye düşürmüştü Bu yüzden Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek birbirlerinin güvenliklerini sağlayıcı işbirliği gidip aralarında Sadabat Paktı’nı imzaladılar 

1 5 1