Cevaplar

2012-11-14T20:52:20+02:00

Millî Cemiyetler, I. Dünya Savaşı'nda yenilen Türkiye'nin galip devletler tarafından işgalini ve savaş yıllarında Anadolu'dan sürülen gayrimüslim halkın geri dönmesini önlemek amacıyla kurulan dernek ve topluluklara verilen ad. 1918 Ekim ayında iktidardan düşen İttihat ve Terakki hükümetinin yerel düzeydeki önderleri tarafından, Türkiye'nin hemen her bölgesinde 1919 yılının ilk aylarında kurulmuşlardır.
Bu amaçla kurulan silahlı direniş gruplarına genellikle Kuva-yı Milliye, sivil cemiyetlere ise Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı verilmiştir. Dağınık olarak örgütlenen Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) çatısı altında birleştirilmiş,23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi ARMHC temsilcilerinden oluşmuştur.

Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti İstihlası Vatan Cemiyeti Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Teşkilatları Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kozan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Zararlı Cemiyetler ise, azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetlerdendir. itilaf devletleriyle iş birliği içindedirler. hepsinin amacı kendi devletlerini kurmak. osmanlı topraklarında karmaşa çıkarmak ve mondros mütarekesinin uygulanmasını sağlamaya çalışmaktı. türk halkını ve kuvvetlerini çok zor durumda bırakmışlardır.
Bu cemiyetler; rumlar, museviler ve ermeniler tarafından kurulmuştur.

Mavri Mira Cemiyeti - Bizans’ı yeniden canlandırmak için İstanbul’da Rumlar tarafından kurulmuştur. Musevi (alyans) Cemiyeti Etniki Eterya Cemiyeti - Mavri Mira ve Rum Pontus cemiyeti ile ortak çalışmıştır. Ermeni Hınçak Komitesi ve Taşnak Komitesi - Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurmaya çalışmışlardır. Pontus Cemiyeti İnebolu’dan Batum’a kadar tüm Karadeniz sahilinde Pontus-Rum devleti kurmayı amaçlamıştır.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler: (Milli Varlığına Düşman Cemiyetler)

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti:Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifeye bağlılıkta olduğuna inanan cemiyet. Teali İslam Cemiyeti: Kurtuluşu padişah ve halifeye bağlı gören cemiyet. Kürt Teali Cemiyeti :Bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz Mandasını isteyen cemiyet. Wilson Prensipleri Cemiyetleri:ABD Mandasını isteyen cemiyet.

 

0
2012-11-14T20:52:32+02:00

Osmanlı’yı yıkıp kendi ülkelerini kurmak...........................

0