Cevaplar

2012-09-27T19:04:12+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Toplum hayatı, İnsan-aile-çevre adı altında, üç temel unsurdan oluşur. Millî varlığın korunması, geliştirilmesi, devamı ve bekâsı, bu birbirleriyle bütünleşen, birbirlerini tamamlayan unsurların özgürce sağlıklı, güçlü, maddî ve manevî alanda etkin şekilde kuvvetlendirilmesine bağlıdır. Gerçekte insan-aile ve çevre “Millî Ortamı” meydana getiren, bu ortamı biçimlendiren ve bu ortam içerisinde çeşitli görevler, yetkiler, sorumluluklar üstlenen, roller oynayan niteliklere sahiptir. “Millî Kültür Çevresi”de açıklanan unsurlar arasındaki ilişkilerin, etkileşimlerin olumlu yönde sürekliliğinin sağlanmasıyla, doğal olarak meydana gelen değişimin ileri, çağdaş boyutlara yükseltilmesiyle bir varlık gösterebilir, kabul edilir, tanınır ve gerekli etkinliğe ulaşır.

Yeniden Müdafaa-i Hukuk Hareketinin öncüleri ve bu harekete katılanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerçek, inanmış, kararlı vatandaşları olarak, sahip bulundukları engin tarihî ve kültürel mirası, deneyimleri, değerleri, çağdaş bilgi ve teknolojinin de yardımıyla geliştirerek halkımızı insan-aile-çevre ilişki ve etkileşimlerinde olumlu yönde aydınlatmak, irşat etmek ve gereğinde yönlendirmek sorumluluğunu taşırlar.

0