Cevaplar

2012-11-14T21:33:42+02:00

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• sıvıların ve katıların bazı özellikleri,
• kristal türleri,
• faz değişimleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız

• Giriş 119
• Sıvılar 119
• Katılar 122
• Kristal Türleri 124
• Faz Değişimleri 127
• Özet 130
• Değerlendirme Soruları 131
• Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2 1 2