Cevaplar

2012-11-14T21:47:24+02:00

9.................................................................................

0
2012-11-14T21:49:01+02:00

Geometriyi seven veya sevmeyenler için farklı bir bakıĢ açısı.
Gerçeğin kilidini açacak anahtarın Aritmetik ve Geometri olduğunu söyleyen ve Tanrının
da bir Matematikçi olduğuna inanan ünlü düĢünür Platon un açtığı kapıdan birlikte
geçelim.
‘’Geometri bilmeyen bu kapıdan giremez’’ diyen düĢünüre saygılarımızla.
Tüm geometrik şekiller, elemanları noktalar olan kümeler olduğundan, biz de noktadan
baĢlayarak gezimize çıkacağız.
NOKTA, DOĞRU, DÜZLEM ve UZAY Tanımsız Terim olarak alınacaktır. Terimlerin
tanımları yapılmayacak, ne anlamda kullanıldıkları sezginize ve hayal gücünüze
bırakılacaktır.
Hayal gücümüzü sınamaya aĢağıdaki örnekle baĢlayalım.

0