Cevaplar

2015-06-18T13:56:54+03:00
Tutarlı Yazmayı ve Konuşmayı Etkileyen Hususlar
Yazıya ve konuşmaya öznel düşünce eklememek
.Toplanan bilgileri deneyimlerle zenginleştirmek
Yazma ve konuşma öncesi bilgi toplamak.
Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri ezberlemek
Düşünceleri gruplandırmak
Neyi niçin ve nasıl anlatması gerektiği üzerinde düşünmek
Yazının ve konuşmanın türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini belirtmek
0