Cevaplar

2012-11-14T22:04:07+02:00

Tutarlı Yazmayı ve Konuşmayı Etkileyen Hususlar

Yazıya ve konuşmaya öznel düşünce eklememek.

Toplanan bilgileri deneyimlerle zenginleştirmek

Yazma ve konuşma öncesi bilgi toplamak.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri ezberlemek

Düşünceleri gruplandırmak

Neyi niçin ve nasıl anlatması gerektiği üzerinde düşünmek

Yazının ve konuşmanın türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini belirlemek

0
2012-11-14T22:04:26+02:00

Yazıya ve konuşmaya öznel düşünce eklememek.

Toplanan bilgileri deneyimlerle zenginleştirmek

Yazma ve konuşma öncesi bilgi toplamak.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri ezberlemek

0