Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T22:26:03+02:00

1082'de Adana ve Tarsus kentleriyle birlikte bütün Kilikya topraklarına sahip oldu. 1084'te de Antakya'yı ele geçirdi.

0
2012-11-14T22:26:07+02:00

Süleyman Şah Devri
Türkiye Selçukluları Devleti Süleyman Şah Dönemi'nde kuruldu.Süleyman Şah Boğaz'ın Anadolu yakasını kontrol altına aldı.Bizans ile anlaşma yapıldı.Ayrıca boğazdan geçen gemiler için gümrük idaresi kurmuştur.Bu dönemde Suriye Selçukluları ile savaşıldı.Süleyman Şah'ın ölmesi ile kısa süreli Fetret Devri yaşandı.
I.Kılıç Arslan Devri:
Çaka Bey ile Bizans'a karşı ittifak kuruldu.1.Kılıç Arslan Haçlılarla başarı ile mücadele etti ve Haçlıların kalabalık olması nedeniyle İznik'i terk ederek Konya'ya çekildi.
I.Mesut Devri:
Danişmentoğullarının desteğiyle tahta geçti.İkinci Haçlı Seferi'ne başarıyla karşı koymuştur.Daha sonra güçlenerek Danişmentoğulları'nın Anadolu'daki siyasi üstünlüğüne son verdi.Bu dönemde batılı kaynaklara göre Anadolu ilk defa Türkiye adı ile anılmaya başlandı.
II.Kılıç Arslan Devri:

3 4 3