Cevaplar

2012-11-14T22:41:20+02:00

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Dil ve Cografya fakultesi 
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T22:41:44+02:00

- Anadolu Ajansı
- Ankara Hukuk Fakültesi
- Ankara Orman Çiftliği
- Bursa Merinos Halı Fabrikası
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Çocuk Esirgeme Kurumu
- Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
- Devlet Hava Yolları
- Devlet İstatistik Enstitüsü
- Elektrik İşleri Etüt İdaresi
- Etibank
- Halkevleri
- Maden Tetkik Arama Enstitüsü
- Merkez Bankası
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
- Sanayi ve Maadin Bankası
- Sümerbank
- Türk Dil Kurumu
- Türk Tarih Kurumu
- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
- Türkiye Şeker Fabrikaları
- Uluslararası İzmir Fuarı
- Türkiye İş Bankası
- Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü

0