Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T23:00:51+02:00

Bilginin kaynağını, özelliğini, yöntemini ve sınırlarını araştıran felsefe dalı...

    Epistemoloji,  Bilgi kuramı. Bilimin, hatta bilimlerin incelenmesi demek kısaca epistemoloji. Daha çok yirminci yüzyıl başındaki bilimsel ve felsefi literatürün içinde kullanım alanı bulduğu hesaba katılırsa yeni bir kavram.   Bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen, bilgiyle ilgili sorunları araştıran felsefe dalıdır.Yunanca episteme = bilim; logos = öğreti demektir. Epistemoloji, Bilim öğretisi demektir. 

  Bilimlerin koyduğu sorunları inceleyen felsefe dalıdır. Bilim felsefesi ile eşanlamlıdır. Ancak bilim felsefesi bilimlerin tarihini felsefe açısından inceler, Epistemoloji ise çeşitli bilimlerin ilkelerini, varsayımlarını ve sonuçlarını eleştirerek inceler, onların mantıksal kökenini (ruhbilimsel değil), nesnel değerini belirlemeye çalışır. Almancada da epistemoloji, bilgi öğretisi, anlamında kullanılır. Ancak az kullanılan bir terimdir. İngilizce konuşan ülkelerde Bilgi Kuramı anlamında kullanılır. Oysa Fransızcada bilgi kuramının teknik terimi, Yunanca gnosis'ten türetilmiş olan gnoséologie'dir.

Bilginin kaynağı, yapısı, metodları, imkanı, sınırları ve değeri (doğruluğu) ile ilgili problemlerin eleştirici bir gözle araştırılması bilgi öğretisidir. Bilgi öğretisinin temel kavramları; Suje, obje ve bilgi kavramlarının yanında; Doğruluk(hakikat,verite), gerçeklik(realite), Temellendirme (bir düşüncenin, bir yargının,önermenin doğruluğunu gösterme, bu doğruluğun dayanaklarını gerekçelerini ortaya koyma demektir) dir.
5 2 5