Cevaplar

2012-11-15T00:57:00+02:00

kimyasal tepkimelerde entalpi ve entropi değişiimini açıklaya bilirmisiniz

1 5 1
2012-11-15T03:32:43+02:00

Alttaki Yazıdan Çok Daha Detaylısı;
http://www2.aku.edu.tr/~hitit/DERSLER/GUZ/TERMODINAMIK-1/Isi%20Kapasitesi%20Entalpi%20Entropi[7].pdf
Ama yinede ;
Sistemin sabit basınç altındaki ısı değişimine entalpi denir. Birimi iş birimidir.İş terimi genellikle basınç- hacim değişiminden doğar. Eğer sistem genleşirse atmosfer basıncına karşı iş yapar.

PV = (N/m2) x (m3) = Nm= Joule olur. Buna göre iş, kuvvet çarpı uzaklık olarak tanımlanır.

Eğer basınç sabit tutulursa genleşme işi

w = P(Vb-Va) = PDV bağıntısını alır.

Eğer hacim sabit tutulursa DV= 0 olacağından w= 0 olacağından

DE = qv olur.

Kimyada genellikle reaksiyonlar sabit basınç altında gerçekleşir. Bu nedenle

DE = qp - PDV şeklinde yazılır. qp sabit basın altında sistemin absorpladığı ısıdır.

Entalpi (H) aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır.

H = E + PV

Entalpi değişimi ise

DH = DE + PDV şeklinde olur. Ve son olarak

DH = qp olarak ifade edilir. Sabit basınç altında bir reaksiyonun oluşumu sırasında ısı değişimi entalpi değişimine eşittir. Entalpi değişimi bir iç hal fonksiyonudur ve yola bağlı değildir.

DH = DE + PDV eşitliğinde

ideal gazları eşitliğinden yararlanılarak

PV=nRT

PDV = PVb-PVa
PDV = nbRT- naRT
PDV = (Dn)RT

DHº = DEº + PDV eşitliğinde PDV = (Dn)RT yerine yerleştirilirse denklemin son hali

DHº = DEº + (Dn)RT olur.

Dn = Oluşan gazların toplam mol sayısı � Reaksiyona giren gazların toplam mol sayısı
R = Gaz sabiti 8,314 J K-1mol-1 veya 8,205x10-2 litre atm K-1mol-1 dir. 

1 5 1