Cevaplar

2012-11-15T01:13:46+02:00


4. Metin: Divanü Lügati’t-Türk

Divanü Lügati't-Türk Önsözü'nden Esirgeyen, Koruyan Tanrı'nın Adıyla İmdi, bundan sonra Muhammed oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Mahmud der ki: "Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarında doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün daire döndürmüş bulunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne vali kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare yularını onların ellerine verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendir­di. Onlarla birlikte çalışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her dileklerine eriştirdi; bu kimseleri kötülerin -ayak takımının- şerrinden korudu. Okları dokunmaktan korunabilmek için, aklı olana dü­şen şey, bu adamların tuttuğu yolu tutmak oldu. Derdi­ni dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur. Bir kimse kendi takımından ayrılıp da onlara sığınacak olursa o takımın korkusundan kurtulur; bu adamla birlikte başkaları da sığınabilir
0
2012-11-15T02:56:58+02:00
İmam İskender Ali Mihr : Ve göklerde ve yerde bulunan herkes, O'nundur. Hepsi O'na kanitindir. Diyanet İşleri : Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na âittir. Hepsi O’na boyun eğmektedirler. Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onundur göklerde ve yeryüzünde ne varsa; hepsi de ona itâat eder. Adem Uğur : Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Ahmed Hulusi : Semâlarda (bilinçli) ve arzda (bedenli) kim varsa, O'nun içindir. . . Hepsi O'na itaat hâlindedir. Ahmet Tekin : Göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıkların tamamı, O’nun koyduğu düzenin içindedir. Hepsi O’na boyun eğip itaat ederler, saygıyla zikir halinde görevlerini yaparlar. Ahmet Varol : Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir. Ali Bulaç : Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun eğmiş' bulunuyorlar. Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur; hepsi O’na boyun eğmektedirler. Bekir Sadak : Goklerde ve yerde olanlar O'nundur; hepsi O'na boyun egmistir. Celal Yıldırım : Göklerde ve yerde bulunan (her şey) O'na aittir. Hepsi de (ister istemez) O'nun buyruğuna boyun eğip itaat etmektedir. Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde olanlar O'nundur; hepsi O'na boyun eğmiştir. Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Edip Yüksel : Göklerde ve yerde bulunan herkes O'na aittir; hepsi O'na boyun eğmektedir. Elmalılı Hamdi Yazır : Hem Göklerde ve Yerde kim varsa onun, hepsi ona divan durmaktadır Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Onundur. Hepsi O'na divan durmaktadır. Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na itaat etmektedirler. Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde olanlar O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir. Gültekin Onan : Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun eğmiş' bulunuyorlar. Hasan Basri Çantay : Göklerde ve yerde kim varsa Onundur. Hepsi de Ona boyun eğicidirler. Hayrat Neşriyat : Çünki göklerde ve yerde kim varsa, O’nundur. Hepsi O’na itâatkârdırlar. İbni Kesir : Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğer. Muhammed Esed : Göklerde ve yerde olan her şey O'na aittir; hepsi O'nun iradesine tabidir. Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O'nun içindir, göklerde ve yerde kim varsa, hepsi de O'na itaatkardırlar. Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğer. Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmiştir. Suat Yıldırım : Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur. Onların hepsi, isteyerek veya istemeyerek O’na itaat ederler. Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunan kimseler hep O'nundur, hepsi O'na itâ'at etmektedirler. Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun eğmiş' bulunmaktadırlar. Ümit Şimşek : Göklerde ve yerde kim varsa Onundur. Hepsi de Ona boyun eğmiştir. Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedir.

0