Cevaplar

2012-11-15T01:58:06+02:00

http://geograpy.blogcu.com/dunyada-gorulen-bitki-ortuleri-ve-ozellikleri/2988407

0
2012-11-15T02:53:10+02:00

Topografik faktörlerin bitki hayatı üzerine nasıl etkili olduğunun bilinmesi bitki coğrafyası açısından
oldukça önemli bir konudur. Akdeniz bölgesi dağlık bir yapıya sahiptir. Bölgenin dağlarını Toros sistemi
oluşturur. Toroslar genellikle doğu-batı uzantılıdır. Toroslar, Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Doğu
Toroslar olarak 3 kısma ayrılır. Taşeli platosu Batı Torosları Orta Toroslar’dan ayırır. Güneybatıda Taşeli
yaylasından başlayan Orta Toroslar kuzeydoğuda Uzunyayla’ya kadar devam eder ve buradan itibaren
Doğu Toroslar’a geçilir.
Kıyıdan itibaren bu topografyada kademeli bir değişkenlik ve yapılanma göze çarpar. Bu yapılanma
bitki örtüsü üzerine de olumlu etki yapar. İklimsel değişimin çok fazla olmadığı durumlarda, jeomorfolojik
yapı ve toprak özelliklerinin bu değişkenliği maki tür çeşitliliğinin artmasına neden olmaktadır.
Çok Daha Ayrıntılısını Bu Sitede Bulabilirsin Umarım İşine Yarar.
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi22/BA%C5%9ET%C3%9CRK,%20KAYA%20vd..pdf 

0