Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-15T10:14:27+02:00

http://www.baktabul.net/nedir/67243-hipotez-nedir-hipotez-tanimi-hipotez-hakkinda.html

0
2012-11-15T12:43:12+02:00

Hipotez : (Varsayım) Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. Varsayım veya hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

Terim eski Latince "önermek" anlamına gelen "hipotithenai" kelimesinden köken almaktadır.

0